Nieuws van Bonaire

College Financieel Toezicht is verworden tot een grijsgedraaide plaat

Het College Financieel Toezicht is, als het gaat om Bonaire, zo langzamerhand verworden tot een grijsgedraaide plaat.

Al enkele jaren achtereen laat zij precies hetzelfde geluid horen, als het gaat om het gebrekkige financieel beheer van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). “Bonaire boekt onvoldoende voortgang op het gebied van financieel beheer. De accountant kwam bij de jaarrekening van 2020 tot een oordeelonthouding. Momenteel wordt een update van het verbeterplan financieel beheer uitgevoerd. Door vertragingen in de verbeteringen van het financieel beheer lijkt een goedkeurende accountantsverklaring voor 2021 niet meer haalbaar”, aldus het Cft in een persbericht op 6 juli jl.

Het nadeel van een grijsgedraaide plaat is, dat niemand er meer naar luistert. Zelfs staatssecretaris Raymond Knops lijkt niet onder de indruk van de waarschuwingen van het College. Tijdens zijn bezoek aan Bonaire, luidde hij -in elk geval niet openlijk- geenszins de noodklok als het gaat om het uitblijven van resultaten van het genoemde verbeterplan.

Bonaire.nu toonde zich al eerder nogal kritisch bij het inhuren van een zogenaamd ‘change-team’ voor de Afdeling Financiën à raison van een slordige 400.000 dollar. Het werd door voormalig gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe met de nodige bombarie aangekondigd. De belangrijkste consultant van het ‘change-team’ is een voormalig medewerker van datzelfde Cft. Een detail dat door alle betrokken partijen, zoveel mogelijk onder het spreekwoordelijke vloerkleed werd geveegd.

Van het lokale bestuur zijn de burgers inmiddels wel gewend dat het afleggen van verantwoording over keuzes en besteding van openbare middelen niet haar sterkste kant is. Maar op het moment dat zelfs de Rijksoverheid zich niet erg druk meer maakt over de waarschuwingen van het Cft, of het klaarblijkelijk gebrek aan voortgang van ingezette en duur betaalde verbetertrajecten, is dat wel curieus te noemen.

Het gaat immers over een verbetertraject dat is gefinancierd uit publieke middelen. Dat het geld daarvoor uit Nederland komt -en niet uit de lokale begroting- doet aan het feit niks af. Afgaand op de meest recente brief van het Cft, zijn de gewenste vooruitgang en benodigde verbetering in het financieel beheer van Bonaire nog ver te zoeken!

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo