Consumenten

BC Bonaire vroeg maanden terug al aandacht voor probleem stijgende electrarekening

Het BC ziet de ellende al een tijdje aankomen, maar het Nederlandse Kabinet reageert laconiek.

Kralendijk- Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire vraagt al maanden tevergeefs aandacht van het Nederlandse Kabinet als het gaat om de snel stijgende tarieven voor electiciteit op het eiland. Tot zover lijken de verzoeken gericht aan dovemansoren, zodat flink hogere tarieven vanaf augustus van dit jaar een feit zijn.

“In vervolg op onze brief van 22 april 2021 (briefnr. 2021002384) waarin wij reeds de ontwikkelingen van de productietarieven van elektriciteit op Bonaire hebben geschetst en gevraagd hebben hier verder met u over in gesprek te gaan om de gevolgen voor de gemeenschap in Bonaire te mitigeren, sturen wij u hierbij deze brandbrief”, schrijft het BC op 10 juni aan het Ministerie van EZK.

De kern van het probleem lijkt onder meer te liggen in het gebruik van de zogenaamde Light Fuel Oil (LFO) dat duurder in gebruik is dan de Heavy Fuel Oil (HFO), dat onder meer niet of slechter beschikbaar is, sinds de sluiting van Bopec. Behalve een stijging van de brandstofprijzen op op de wereldmarkt, speelt ook het probleem van de bevoorrading een rol.

Subsidie

Een bijkomend probleem is dat het Nederlandse kabinet (nog) geen uitsluitsel geeft over de subsidie, die in het kader van onder meer de Covid-crisis tot zover werd toegepast. “Daamaast geldt thans voor het vast gebruikstarief dat deze volledig wordt gesubsidieerd vanwege COVID-19 maar waarbij nog geen toezegging is gedaan voor 2022 (met als risico een significante verhoging van de maandelijkse kosten voor de afnemers.) Dit zijn verhogingen die de burgers van ons eiland niet kunnen dragen”, schrijven BC en WEB in hun brief.

Het BC verzocht Nederland om een aantal maatregelen te nemen op zowel de korte als de langere termijn. Op de korte termijn gaat het onder andere over het voortzetten van subsidies en economische ondersteuning voor het WEB. Op de langere termijn gaat het om de leverantie van de HFO brandstof, die het productieproces goedkoper kan maken.

Armoede

Gedeputeerde Nina den Heyer zegt in een gesprek met Bonaire.nu met name bezorgd te zijn over de impact van de hogere tarieven op de bestrijding van de armoede op het eiland. “Er wordt steeds gesproken over het terugdringen van de kosten van levensondershoud, maar zo schiet het allemaal niet op”, zegt Den Heyer.

Den Heyer stelt ook dat een dergelijk abrupte prijsstijging in Nederland onmogelijk zou zijn. “Dat zou gewoon niet kunnen. Waarom denkt men dan dat het op Bonaire wel kan? Terwijl hier de situatie al zoveel slechter is. Iets waar we de afgelopen 10 jaar al aandacht voor vragen. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar met dit proces van pappen en nathouden”, aldus de verontwaardigde gedeputeerde.

Staatsecretaris Knops bezoekt komende week het eiland. Naar verwachting zal deze problematiek, samen met nog een aantal onderwerpen, hoog op de agenda staan.

Saba en St. Eustatius

Overigens speelt de problematiek niet alleen op Bonaire, maar ook op St. Eusatius en Saba. Hoewel zij niet de problematiek van Bonaire kennen, als het gaat om opslag en bevoorrading, worden ook daar aanzienlijke hogere stroomtarieven van kracht.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo