Politiek & Bestuur

OLB betreurt ontstane verwarring na persbericht wegenherstelplan

Bestuurskantoor Bonaire | Foto ABC Online Media
OLB betreurt ontstane verwarring na persbericht wegenherstelplan

KRALENDIJK – Het bestuurscollege benadrukt dat het wegenprogramma in goed overleg met Nederland wordt uitgevoerd en betreurt de verwarring die is ontstaan na het uitbrengen van het persbericht over de wegenrenovaties. Helaas is ten onrechte de indruk ontstaan dat Bonaire het wegenprogramma pas kan uitvoeren als de volgende tranche geld door Nederland is betaald.

In totaal heeft Bonaire €8,5 mln. ontvangen voor de wegen van het ministerie van I&W.  In juli 2021 zal een bedrag van € 3 mln. worden overgemaakt. Dit is voldoende om alle wegen die voor het jaar 2021 gepland staan uit te voeren

Eind 2021 en in 2022 volgen de resterende fondsen op het moment dat ook voldaan is aan de gemaakte afspraken uit het deelverbeterplan voor de directie R&O. Met deze fondsen worden kunnen de wegen die gepland staan voor 2022-2023 gerealiseerd worden.

In totaal zullen volgens de planning 18 wegen geheel gerenoveerd (zie vorig persbericht).

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo