Opinie

Commentaar: Ook WEB mag niet jokkebrokken

De afsluitberichten van WEB zijn van alle tijden en zeker niet alleen van de maand mei 2021.

Het artikel in Bonaire.nu over het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB), dat een klant dreigde af te sluiten omdat deze een wel hele dollarcent schuldig zou zijn(!), leidde tot veel hilariteit én de nodige commentaren bij onze lezers.

Afnemers van WEB die het zelf wel eens de bewuste dreigbrief in de bus kregen, kunnen er minder om lachen. Die weten uit ervaring dat je maar zo een goede werkdag kwijt kan zijn aan het oplossen van het probleem. Wie daarbij -na de fouten van het WEB- rekent op een warme of empathische reactie van het nutsbedrijf, komt van een erg koude kermis thuis.

Op zich siert het WEB, dat zij vrij snel een persbericht uit liet gaan waarin zij haar excuses aanbood voor de fout, ware het niet dat zij in haar persbericht keihard jokt!

WEB doet in haar persbericht van 17 juni jl. voorkomen of alléén in de bewuste maand, mei 2021, een handmatige controle niet heeft plaatsgevonden, waardoor de aanmaningen voor totaal verwaarloosbare bedragen toch bij consumenten zijn bezorgd.

Na het artikel op Bonaire.nu -en de reactie daarop van het WEB daarop- is dit medium benaderd door diverse klanten van WEB, die aantoonden de bewuste afsluitbrief ook in andere maanden te hebben ontvangen. Het gaat daarbij geenszins alléén om de maand mei, zoals WEB in haar reactie aangaf. Nee, de betrokken aanmaningen zijn schering en inslag en strekken zich ook uit tot andere maanden en jaren.

Net zoals valse reclame de slechtste vorm van is reclame, is een valse verontschuldiging of een onware uitleg fnuikend. In plaats van vertrouwen te wekken, leidt dit tot meer schamper en hoon. Op zich wekt het al verbazing dat WEB, met de technologie anno 2021, niet kan voorkomen dat dit soort aanmaningsbrieven überhaupt worden aangemaakt door de geautomatiseerde systemen en zij afhankelijk is van een handmatige -en daardoor tijdrovende controle- om onjuiste aanmaningen uit de uitgaande post te vissen.

Rocargo

Nóg belangrijker is dat WEB niet alleen excuus aanbiedt, maar de kritiek ook echter ter harte neemt en er wat mee doet als het gaat om haar interne processen! Pas als het bedrijf weet te voorkomen dat soort ‘mishaps’ blijven plaatsvinden, zijn echte complimenten op zijn plaats.  

Deel dit artikel