Opinie

Eindelijk ‘zien’ Knops en Rijna wat héél Bonaire al twee jaar weet

Eindelijk lijkt bij demissionair Staatssecretaris Raymond Knops en gezaghebber Rijna dan toch het besef te zijn doorgedrongen, dat er weinig vorderingen worden geboekt bij de uitvoering van het bestuursakkoord.

EINDELIJK, want voor eenieder die op Bonaire woont is dit op zijn minst al twee jaar duidelijk. Tot voor kort leken zowel Knops als Rijna echter stug vol te houden dat er geen vuiltje aan de lucht was.

De staatssecretaris reageerde tot zover ontstemd en soms zelfs ronduit kribbig op vragen van de lokale pers over de geboekte voortgang met de uitvoering van het akkoord, of op vragen over de onzichtbaarheid van de in het kader van het bestuursakkoord benoemde ‘Programma Manager’. “Ik heb liever dat hij weinig zichtbaar is, maar dat er wel vordering wordt gemaakt dan omgekeerd”, zei Knops op 31 augustus 2020 in gesprek met Bonaire.nu.

Gezaghebber Rijna deed er spontaan nog een schepje bovenop. “De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd, al heeft een belangrijk deel van de werkzaamheden zich tot nog toe achter de schermen afgespeeld”, zei Rijna op 21 februari 2021, in een gezamenlijke persconferentie met Programma Manager Danny Rojer. De eerste burger toonde zich maar wát tevreden met de gemaakte ‘voortgang’.

Rojer liet, in aanvulling op de woorden van Rijna, weten dat ‘begin dit jaar’ met de renovatie van de Kaya Grandi zou worden gestart. “De tekeningen liggen al klaar. Voor Kaya Amsterdam en Kaya Debrot wordt gewerkt aan ontwerpen, waarin de afwatering van regenwater en een rioleringsstelsel wordt meegenomen. De aanleg moet medio 2021 starten”, aldus Rojer.

In een persbericht van woensdag staat te lezen: “Aan de orde kwam onder meer de voortgang die wordt gemaakt met de uitvoering van het Bestuursakkoord. De gezaghebber en de staatssecretaris delen hun bezorgdheid over het feit dat meerdere projecten onvoldoende van de grond komen. Zij zijn het erover eens dat de realisatie van die onderdelen van het Bestuursakkoord  die bij de planning achterblijven,  waaronder het verbeteren van de wegen, met meer voortvarendheid moet worden aangepakt”.

Op zich is het positief is dat de gezagdragers nu tenminste toegeven dat er sprake is van trage uitvoering of zelfs flinke achterstand. Apart is wel dat zij zo lang -tegen beter weten in- het tegendeel zijn blijven beweren. Voor de constatering dat er te weinig gebeurt, dan wel te weinig vaart wordt gemaakt, zijn geen diepgravende analyses nodig. Elke weggebruiker op het eiland had hen namelijk kunnen vertellen dat noch aan de Kaya Grandi, noch aan de Kaya Debrot of Kaya Amsterdam wordt gewerkt.  

Ik weet niet of het pure feit dat Knops en Rijna nu ruiterlijk toegeven dat de zaken niet lopen zoals gehoopt of gepland, voldoende is om de burger moed te geven. Belangrijk lijkt dat burgers nu eens concrete actie zien en geen vage of onrealistische beloftes.

Overigens zou het de bewindslieden ook sieren, als zij in het vervolg minder nukkig zouden reageren op kritische vragen van de pers, vooral als zij diep in hun hart best wel weten dat die vragen volkomen terecht zijn.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo