Nieuws van Bonaire

Vernieuwde procedure voor oprichten nieuwe school in Caribisch Nederland

Vernieuwde procedure voor oprichten nieuwe school in Caribisch Nederland

KRALENDIJK – In Caribisch Nederland is sinds 1 juni de recent ingevoerde wet “Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen” van kracht. Deze wet moderniseert de regels om een nieuwe school in het basis- en voortgezet onderwijs op te richten. Er wordt beter gekeken of er voldoende belangstelling is voor een nieuwe school en of deze voldoende kwaliteit kan bieden.

Iedereen in Caribisch Nederland mag een school oprichten met onderwijs naar eigen geloofs- en/of levensovertuiging. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en bekostigt openbaar en bijzonder onderwijs in CN. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zorgt voor de bekostiging van de nieuwe school. Hiervoor gelden voorwaarden.
Naast een nieuwe school (voor basis- of voortgezet onderwijs) is het ook mogelijk om een nieuwe nevenvestiging (dependance) op te richten, van een reeds bestaande middelbare school. 

Voor meer informatie
Voor meer informatie over de te volgen procedure en de voorwaarden voor het oprichten van een nieuwe school, zie de website van OCW in Caribisch Nederland: https://www.rijksdienstcn.com/onderwijs-cultuur-wetenschap onder het menu onderdeel “Een nieuwe school oprichten”.

Deel dit artikel