Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege Bonaire vraagt regering Curaçao hulp bij oplossen ‘SVB-kwestie’

Bestuurscollege Bonaire vraagt regering Curaçao hulp bij oplossen 'SVB-kwestie'

KRALENDIJK – Het Bestuurscollege heeft de regering van Curaçao per brief om aandacht gevraagd voor de uitleg die de Sociale Verzekeringsbank in Willemstad geeft aan het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof inzake de korting op de AOV van niet-ingezetenen van Curaçao, onder wie enkele honderden inwoners van Bonaire.

Het Bestuurscollege heeft dat ook al meteen in 2017 gedaan toen Curaçao via een landsverordening met ingang 1 januari van dat jaar AOV-gerechtigden, die niet op Curaçao woonachtig zijn, besloot met 10% te korten en tevens de kerstuitkering te schrappen. Het Bestuurscollege heeft de kwestie destijds ook voorgelegd aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die inspanningen hebben toen niet geleid tot aanpassing van de verordening.

Inmiddels ligt er een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof. Dat heeft in een door een inwoner van Bonaire aangespannen hoger beroep geoordeeld dat het besluit AOV-gerechtigden, die niet op Curaçao woonachtig zijn, met 10% te korten en tevens de kerstuitkering te schrappen niet rechtmatig is indien deze aan een viertal voorwaarden voldoen. 

De SVB staat op het standpunt dat de uitspraak uitsluitend geldt voor de burger die de rechtszaak heeft aangespannen en niet voor andere thans in Caribisch Nederland wonende AOV-gerechtigden. Het Bestuurscollege van Bonaire is van mening dat deze uitleg strijdig is met het vonnis van het Hof en heeft besloten zich opnieuw tot de regering van Curaçao te wenden met het verzoek mee te werken aan het oplossen van deze kwestie overeenkomstig de uitspraak van het Hof.

“Het gaat om mensen die altijd netjes hun premies hebben betaald die opeens werden geconfronteerd met een eenzijdig besluit hun AOV te verlagen. De uitspraak van het Hof is duidelijk: zij moeten krijgen waar ze recht op hebben. Om te voorkomen dat ze allemaal individueel een rechtszaak moeten aanspannen met alle kosten van dien, hebben wij besloten een beroep te doen op de regering van Curaçao om samen een oplossing te vinden”, aldus gedeputeerde Den Heyer. 

Deel dit artikel