Nieuws van Bonaire

Volledige renovatie voor Buurtcentrum Nikiboko

Kralendijk – Het buurtcentrum van Nikiboko wordt volledig gerenoveerd. Dit is onderdeel van een afspraak die is vastgelegd en ondertekend door gedeputeerde Nina Den Heyer en Ben Oleana van Stichting Fundashon Cas Boneriano (FCB) tijdens een plechtigheid in het kantoor van de Bestuurscollege. Naast renovatie van het buurtcentrum Nikiboko is het de bedoeling om komende jaren onderhoud te plegen aan de buurtcentra: Nort’i Saliña, Amboina, Tera Kora, Antriol/Family Justice Center.

Als onderdeel van het project integrale wijkontwikkeling van de Directie Samenleving en Zorg is een programma plan gemaakt gericht op de ontwikkeling van het buurtwerk, buurtleven en leefbaarheid van de wijken. Dit houdt onder andere in; het opknappen en onderhouden van diverse buurthuizen. 

Bij de integrale wijkontwikkeling krijgen zowel de fysieke als de sociale aspecten in de wijken aandacht. Dit om de kwaliteit van leven van de wijkbewoners te verbeteren. Daar de Sentro di Bario’s een heel belangrijke rol hierin hebben, heeft de lokale overheid gekozen prioriteit te geven aan de renovatie van de buurtcentra en deze te ondersteunen om weer ontmoetingsplekken te worden waar jong en oud samenkomen om te leren en plezier te hebben. Denk hierbij aan; het volgen van cursussen zelfwerkzaamheid, dans, kunst, cultuur, muziek, etc. 

FCB begint binnenkort met de bouwwerkzaamheden bij het buurtcentrum Nikiboko.

Deel dit artikel