Nieuws van Bonaire

Jongeren voelen zich nog steeds onvoldoende gehoord op Bonaire

Bitlab leden in een gesprek met Samira een paar weken geleden

KRALENDIJK- Jongeren vinden nog steeds dat ze onvoldoende worden gehoord, dan wel serieus worden genomen door het bestuurscollege van het eiland.

Dat schrijft een groep jongeren aan Bonaire.nu. “Al jaren is het een traditie geworden om eind juli naar de airport te gaan om de kersverse studenten die onderweg zijn naar Nederland uit te zwaaien. We horen dan ook van de kant van de BC dat zij graag willen dat studenten terug komen om te helpen bij het ontwikkelen van Bonaire. Jammer genoeg doet het bestuurscollege niks om het makkelijker te maken voor studenten/jongeren om te helpen bij de ontwikkeling van Bonaire”.

De jongeren, verenigd in BitLab Bonaire wijzen er op dat zeker in Coronatijd innovatieve ideeën en oplossingen hard nodig zijn om groeiende armoede te bestrijden, te komen tot diversificatie van de economie en aandacht te besteden aan toenemende problemen van huiselijk geweld en mentale gezondheid. “Het OLB heeft jongeren niet ingeschakeld om te helpen,” volgens BitLab.

De jongeren constateren ook met zorg dat tijdens de eilandsraadvergadering eerder deze week is gebleken dat door het OLB weer geen geld is vrijgemaakt om jongerenparticipatie te stimuleren.

Unicef

De jongerenorganisatie wijst er ook op dat tijdens een recent Unicef-project jongeren werden aangemoedigd adviezen voor de overheid te schrijven op terreinen die zij belangrijk vonden. “De jongeren van Liseo Boneiriano hebben toen onder andere geschreven over het belang aandacht te geven aan mentale problemen. In de praktijk zien wij dat de overheid hier weinig mee doet. Zo heeft zij, om een voorbeeld te geven, geen contact gelegd met de studenten in Nederland om met hen in gesprek te gaan. Op het eiland zelf is er het BIT-lab, dat bestaat uit 40 jongeren tussen de 18 en 30 die of aan het studeren zijn of die een studie hebben afgerond, die juist jongeren in willen zetten om te helpen bij de ontwikkeling van Bonaire, maar de BC maakt nog steeds geen gebruik van deze groep”.

Bitlab zegt dan ook tot de teleurstellende conclusie te komen, dat de roep om meer jongerenparticipatie een ‘wassen neus is’. “Wij zien dat het bestuurscollege jongerenparticipatie niet prioriteert en dat zij -pijnlijk genoeg- deze ook bemoeilijkt. Al jaren zien wij dat er geen geld wordt gereserveerd voor jongerenparticipatie. Nu is het perfecte moment om jongeren in te zetten maar het gebeurt ook nu niet”, zegt Sion Janga van BitLab. “Het lijkt er op dat het BC niet in jongeren gelooft.”

Deel dit artikel