Nieuws van Bonaire

Verklaring van de Gezaghebber namens het Bestuurscollege

Verklaring van de Gezaghebber namens het Bestuurscollege

KRALENDIJK – Bonaire heeft niet alleen een ondernemende gemeenschap, maar oefent ook aantrekkingskracht uit op plannenmakers van buiten het eiland. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de ontwikkeling van een terrein of een groter bouwwerk zijn sommigen benieuwd wat het Bestuurscollege van een bepaald initiatief vindt. Het is echter niet aan het BC te reageren op nog in de denkfase verkerende plannen.

De gebruikelijke weg is dat een initiatiefnemer op enig moment zijn plan officieel aan het OLB voorlegt en indien vereist een vergunning aanvraagt om tot uitvoering te mogen overgaan. Pas dan is het gepast om als BC – overigens niet nadat eerst alle voorgeschreven adviezen zijn ingewonnen – een onderbouwd standpunt in te nemen en dat eventueel voor besluitvorming aan de Eilandsraad voor te leggen. 

Het zou niet van zorgvuldig bestuur getuigen als het BC in reactie op niet officiële publicaties, zonder op de hoogte te zijn van alle feiten, een oordeel uitspreekt. Dat is de reden waarom het BC zich terughoudend opstelt ten aanzien van plannen die (nog) geen officiële status hebben. Daarbij speelt ook nog een praktische overweging mee: veel plannen komen niet verder dan de planfase.

Het BC is naast het ontwikkelen en uitvoeren van door de Eilandsraad vastgesteld beleid verantwoordelijk voor handhaving van wet- en regelgeving. Indien zich een ontwikkeling voordoet die in strijd is met de wet- en regelgeving zal langs de daartoe geëigende weg worden gehandeld. Intussen juicht het Bestuurscollege elk initiatief toe dat – uiteraard binnen de wet- en regelgeving – bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van Bonaire. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo