Nieuws van Bonaire

Rijksambtenaren Caribisch Nederland hebben nieuwe CAO

KRALENDIJK – De ambtenarenvakbonden op Bonaire hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Die gaat gelden voor een periode van drie jaar. Het arbeidsvoorwaardenpakket houdt onder meer in een eenmalige uitkering in 2021, arbeidsduurverkorting tot een 36-urige werkweek en een tegemoetkoming voor rijksambtenaren in risicovolle beroepen vanaf 2022.

Door de arbeidsduurverkorting worden er ongeveer 50 nieuwe banen gecreëerd op de drie eilanden in Caribisch Nederland.

Rocargo

Pensioen

Een belangrijk onderwerp tijdens de onderhandelingen was de pensioenopbouw. Deze staat door de verslechterde economische situatie en vooral de renteontwikkeling die daarmee samenhangt, onder druk. De uitvoerende organisatie van het Pensioenfonds Caribisch Nederland kan met de lage rente niet meer de afgesproken pensioenopbouw realiseren van 1,75% per jaar. Dit is nodig om op pensioengerechtigde leeftijd uit te kunnen komen op een inkomen van ongeveer 70% van het middelloon bij 40 gewerkte dienstjaren. 

Medewerkers zouden met de huidige pensioenregeling te maken kunnen krijgen met een enorme achteruitgang van het inkomen als zij met pensioen gaan. Om dit te voorkomen kwamen de onderhandelingspartners tot de volgende afspraken: een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 66 jaar vanaf 2030, een beperking van de opbouw van het pensioen tot een maximaal jaarinkomen van $ 47.500,- en een modernisering van het invaliditeitspensioen. Hiermee wordt de achteruitgang in inkomen op termijn voorkomen en de pensioenpremie hoeft niet te worden verhoogd.

De achterban van de vakbonden moeten zich nog uitspreken over het akkoord.


Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo