Nieuws van Bonaire

Alivio regeling geeft financiële verlichting voor degene die getroffen zijn door de coronacrisis

Alivio regeling geeft financiële verlichting voor degene die getroffen zijn door de coronacrisis

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire geeft steun aan werknemers en ondernemers die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De regeling is ook voor ontslagen werknemers. Via de Alivio-regeling kunnen ze een tegemoetkoming krijgen voor de noodzakelijke woonlasten. 

Door de corona crisis kunnen huishoudens te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze huishoudens kunnen daardoor in de problemen raken met de betaling van de noodzakelijke woonlasten; huur of hypotheek, water en elektra rekeningen en internet. Deze problemen kunnen niet altijd worden opgelost door de huidige steunmaatregelen. ‘Alivio’ (letterlijk vertaald; verlichting) biedt een tegemoetkoming in de kosten van de daadwerkelijke noodzakelijke woonlasten van een huishouden, het is geen inkomensondersteunende regeling.

Deze regeling geldt voor 3 maanden, met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Voor de noodzakelijk woonlasten kan voor een deel of de gehele ‘Alivio’ periode een tegemoetkoming worden verstrekt. Om aanspraak te maken op de Alivio-regeling moet het aanvraagformulier op de website van het openbaar lichaam Bonaire worden ingevuld. Hier zijn ook de voorwaarden voor de regeling te vinden.
Het adres van de website is www.bonairegov.comDeel dit artikel