Nieuws van Bonaire

Zorginstellingen Kennemerhart en Fundashon Mariadal gaan samenwerken

Zorginstellingen Kennemerhart en Fundashon Mariadal gaan samenwerken

KRALENDIJK – Fundashon Mariadal heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met zorginstellingen Kennemerland in Haarlem. Dit vanuit het oogpunt dat je samen meer weet dan alleen.

De samenwerking tussen Kennemerhart en Fundashon Mariadal is gericht op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie, van elkaar Ieren en innoveren door middel van bijvoorbeeld (skype-)bezoeken, consultaties en intervisies. Met als doel de kwaliteit van de geboden zorg aan ouderen te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Rocargo

Op beide plekken staat de ouderenzorg voor grote uitdagingen, zoals arbeidsmarktkrapte en de groeiende en veranderende zorgvraag. Door middel van het product ‘Het Lerend Netwerk’ is het de bedoeling dat beide organisaties van elkaar leren. Juist in coronatijd. Voor alle verpleeghuizen is dit een moeilijke periode met ziekte en overlijden van cliënten, restrictieve maatregelen en overbelaste medewerkers. Leren van elkaars aanpak, het delen van protocollen en ervaringen. Dat kan heel nuttig, maar ook steunend en inspirerend zijn.

Bestuurders

Giovanni Frans, bestuurder van Fundashon Mariadal, zegt blij te zijn met de samenwerking. “Aan elke kant van de oceaan worden sommige aangelegenheden anders benaderd en gebeuren op een iets andere manier. Juist daarin kunnen we onze sterktes vinden en de krachten bundelen om betere zorg te kunnen leveren door middel van kennis- en informatie-uitwisseling”.

“Wij leren van elkaar”, vertelt Audrey van Schaik, voorzitter Raad van Bestuur Kennemerhart. “Toen ik in gesprek ging met medewerkers en cliënten van de ouderenzorg op Bonaire, heb ik ervaren hoe op een eiland met een familiecultuur, ouderen volop van betekenis kunnen zijn. Er bestaat een groot respect voor ouderen en de gewoonte om voor elkaar te blijven zorgen op Bonaire”.

Organisaties

Fundashon Mariadal streeft naar een optimale balans in patiënt- en cliëntgerichtheid en professionalisme. De persoonlijke benadering, specifiek voor Bonaire, staat hierin centraal. Daarnaast is innovatie met een insulair karakter belangrijk in de continue ontwikkeling van de organisatie. Samenwerking met gezondheid- en kenniscentra, zoals het Kennemerhart, betekent een grote toegevoegde waarde bij verdere uitbouw van een integrale aanpak van de ouderenzorg. 

Kennemerhart is één van de grondleggers van het kleinschalig wonen voor cliënten met dementie en biedt specialistische kennis voor ouderen. “Onze kwaliteit en deskundigheid van medewerkers is op een hoog niveau wat wij graag met anderen delen”, aldus van Schaik.

Deel dit artikel