Nieuws van Bonaire

‘Akkoord van Kralendijk’ maakt stevige afspraken over Minimumloon, AOV en Uitkeringen

Mervin Stegers is momenteel de technisch voorzitter van de Centraal Dialoog.

Kralendijk- De zogenaamde Centraal Dialoog op Bonaire, waarin vakbonden, werkgevers en overheden participeren, hebben een stevig fundament gelegd om te komen tot armoedebestrijding op het eiland.

In een brief aan Minister Koolmees worden de behoorlijk uitgebreide voorstellen nader uitgewerkt. “Met bestaanszekerheid is het algemeen belang gediend. Een aanvaardbaar niveau van het wettelijk minimumloon en uitkeringen draagt bij aan harmonie in de samenleving en werpt ook op de werkvloer zijn vruchten af. Armoede daarentegen staat de ontwikkeling van het arbeidspotentieel in de weg, leidt tot sociale spanningen en daarmee instabiliteit van de samenleving en kan bijdragen aan criminaliteit. Uit velerlei onderzoek blijkt dat op Bonaire (tenminste) 40% van de bevolking leeft onder de grens van het bestaansminimum. Wij achten dat onaanvaardbaar voor een onderdeel van het Koninkrijk”, staat als inleiding in het akkoord vermeld.

Het tripartite overleg werkt concrete voorstellen uit voor een verdere groei van minimumloon en uitkeringen, waarbij het minimumloon in een aantal stappen wordt verhoogd naar 1400 dollar per maand.

Ook voor de onderstand wordt een concreet bedrag genoemd van 950 dollar per maand, terwijl de kinderbijslag in een aantal stappen zou moeten worden verhoogd naar 130 dollar per kind.

Lagere kosten levensonderhoud

Het akkoord bespreekt voorts een aantal voorstellen waarmee de kosten van levensonderhoud concreet naar beneden kunnen. Lange tijd werd door met name Den Haag ingezet op het streven naar kostenverlaging, zonder dat precies duidelijk werd hoe dit ook daadwerkelijk zou kunnen worden bereikt.

Bonaire.nu zal in een vervolgartikel nader ingaan op de uitgewerkte voorstellen in de Centraal Dialoog.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo