Nieuws van Bonaire

Financiële steun voor kinderopvang op Bonaire

Financiële steun voor kinderopvang op Bonaire
Foto screenshot Facebook

Kinderopvangorganisaties en gastouders krijgen tot 1 juli 2021 financiële compensatie als zij moeten sluiten door Covid-19. Dit hebben het Rijk en het Openbaar lichaam Bonaire binnen het programma BES(t) 4 kids besloten. Het Openbaar Lichaam Bonaire vraagt de kinderopvangorganisaties om tijdens de periode van lockdown geen ouderbijdrage in rekening te brengen. 

Kinderopvangorganisaties en gastouders krijgen tijdens de lockdown een extra compensatie van de ouderbijdrage, zodat ouders hun bijdrage niet (helemaal) hoeven te betalen. De extra compensatie bedraagt per maand $ 150 voor dagopvang en $ 100 voor de buitenschoolse opvang per kind. Het bedrag is natuurlijk lager dan de lockdown korter dan een maand duurt. Kinderopvangorganisaties die maandelijks meer vragen dan $ 150 voor dagopvang en $ 100 voor buitenschoolse opvang, worden verzocht om tijdens de lockdown af te zien van het restant van de ouderbijdrage. De gecompenseerde ouderbijdrage tijdens de lockdown, wordt door kinderopvangorganisaties uiterlijk 31 juli 2021 verrekend met ouders.

Subsidies voor kinderopvang lopen ook door

Naast de extra compensatie van de ouderbijdrage tijdens de lockdown, lopen de gewone subsidies voor de kinderopvang ook door als een kinderopvang moet sluiten vanwege Covid-19. Dit geldt voor de kindplaatssubsidie voor kinderen die in armoede leven en ook voor de tijdelijke subsidie om de kwaliteit van kinderopvang te verbeteren en de kosten voor ouders te verlagen. Deze subsidies lopen door als de kinderopvang tijdens een lockdown moet sluiten. Maar ook als een kinderopvangorganisatie tijdelijk sluit vanwege ziekte of quarantaine van medewerkers als gevolg van Covid-19.  

Kinderopvangorganisaties die gebruik maken van de subsidies en extra compensatie van de ouderbijdrage vanuit het programma BES(t) 4 kids,  kunnen geen gebruik meer maken van de algemene financiële noodmaatregelen van de RCN-unit SZW. De exacte regeling voor de kinderopvang wordt op dit moment verder uitgewerkt en zal op korte termijn worden gepubliceerd.

Deel dit artikel