Nieuws van Bonaire

Versterking van de huurwoningmarkt op Bonaire

Betaalbare huurwoningen voor de bevolking zijn moeilijk te vinden.

DEN HAAG – Vandaag stemde de Eerste Kamer in met de invoering van de wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland voor Bonaire. De wet zorgt voor een Huurcommissie die helpt bij geschillen, transparante huren én huurcompensatie voor huurders met een laag inkomen. 


Transparante huurprijzen

Door het woonwaarderingsstelsel (puntensysteem) in te voeren als toetsingskader voor huurwoningen, kan gekeken worden of de gevraagde huur passend is bij de geboden woonruimte. Huurders en verhuurders kunnen geschillen hierover voorleggen aan de Huurcommissie: een onpartijdige organisatie die advies geeft en een bindende uitspraak kan doen. 


Huurcompensatie

De woonlasten in Caribisch Nederland zijn hoog. Het substantieel verlagen daarvan draagt bij aan een betere inkomenssituatie van de inwoners van Bonaire. De invoering van de wet maakt een verbeterde huurcompensatie mogelijk in de sociale huursector voor mensen met lage inkomens. Dat betekent dat er minder inkomen hoeft te worden besteed aan woonlasten. Voor de particuliere huursector wordt deze maatregel nog onderzocht. De huurcompensatie wordt aan de sociale verhuurder verstrekt, die vervolgens een lagere huurprijs rekent.


Inwerkingtreding op Sint Eustatius en Saba

De wet zal ook gaan gelden voor Sint Eustatius en Saba, zodra zij de lokale regelingen voor een woningwaarderingstelsel en een huurcommissie (eilandverordeningen) hebben uitgewerkt. De oorspronkelijke wet Huurwoningmarkt Caribisch Nederland is op 19 april 2017 in het Staatsblad gepubliceerd en kan nu door de aangenomen wetswijziging op verschillende momenten per eiland worden ingevoerd. 

Deel dit artikel