Nieuws van Bonaire

Raadslid Coffie: Stem voor Attje Kuiken

Raadslid Coffie: Stem voor Attje Kuiken

Kralendijk – Raadslid Daisy Coffie heeft besloten een stemadvies uit te brengen in het kader van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit doet zij vanwege de vele vragen en verzoeken waarmee inwoners van Bonaire haar benaderen.

Het stemadvies van raadslid Daisy Coffie is om voor Attje Kuiken, kandidaat nr 4 op lijst nr 7 van de PvdA, te stemmen. Hierbij gaat ze uit van het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de eilanden van Caribisch Nederland (BES-eilanden), waar respectievelijk op de eerste, de tweede en de derde plaats het bestrijden van armoede, een sociaal minimum en het aanpakken van de hoge levens lasten staan. De PvdA wil dat boodschappen doen en wonen betaalbaar worden op onze eilanden.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA geeft verder aan: ‘De Pvda werkt samen met de gemeenten en landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk in het besef van onze verbondenheid, met waardering voor de verschillen. Inspraak voor de inwoners is belangrijk. Laten we beginnen met het versterken van de democratische inbreng van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba door hun vertegenwoordigers spreekrecht te geven in de Tweede kamer bij wetten die hen aangaan.’

De PvdA staat voor een goed functionerende rechtsstaat op de eilanden: ‘Klimaatverandering zal grote gevolgen hebben voor Caribisch Nederland en de autonome landen. We investeren in klimaatadaptatie, duurzame energie en duurzaam toerisme op de eilanden. Ook moeten Bonaire, St Eustatius en Saba een grotere rol in de Nederlandse diplomatie en ons handelsbeleid krijgen. De PvdA staat ook voor een eerlijke toekomst op Bonaire. We zien dat het voor mensen steeds moeilijker is om voedsel te kopen of de huur te betalen. Dat moet anders. Daarom moet het sociaal minimum omhoog en de kosten van boodschappen, wonen, electra en internet moeten omlaag. Dat moet anders!’

Uit het verkiezingsprogramma blijkt ook zonneklaar dat de PvdA concrete plannen heeft voor Bonaire en dat de partij zich hard maakt voor het in de eerste plaats zo snel mogelijk aanpakken van de armoede, in de tweede plaats meer betaalbare huizen en goedkoop internet en electriciteit en in de derde plaats goed en toegankelijk onderwijs.

Behalve dat Attje Kuiken op een verkiesbare plek staat op de PvdA-lijst, is zij ook meerdere keren op Bonaire geweest. De eilanden liggen haar na aan het hart en in de Tweede Kamer stelt ze veel vragen en spant ze zich in om zaken betreffende onze eilanden te behartigen. Ze zoekt actief naar bondgenoten in de Tweede Kamer om haar doelen met betrekking tot het welzijn van de BES-eilanden te bereiken.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo