Nieuws van Bonaire

Scholen op eilanden hebben voortaan wat te zeggen over opleiden van nieuwe leraren

Scholen op eilanden hebben voortaan wat te zeggen over opleiden van nieuwe leraren

Tekst en foto @Caribisch Netwerk

KRALENDIJK – Scholen op Bonaire, en ook Curaçao en Aruba, hebben nu ook wat te zeggen over het opleiden van nieuwe leerkrachten. Deze samenwerking met lerarenopleidingen moet leiden tot betere opleidingen omdat deze bijvoorbeeld nauwer gaan aansluiten op de praktijk in scholen en meer kennisuitwisseling.

“Als er bijvoorbeeld in de klas een hele andere rekenmethode wordt gebruikt dan binnen de lerarenopleiding, is het slim dat de opleiding en de scholen hierover in gesprek gaan”, zegt hoofdcoördinator Marisol Croes.

Ook het omgaan met kinderen blijkt in de praktijk vaak lastiger te zijn. “Bijvoorbeeld als je leerlingen in de klas krijgt die een slechte thuissituatie hebben. Als leerkracht moet je dit weten zodat je dat kind op een goede manier kunt begeleiden”, vertelt vierdejaarsstudent Tatiana Nicolaas.

“Voorheen was er voor studenten duidelijk een scheiding tussen hun opleiding en stageplek”, legt Croes uit. “Nu komt dat meer bij elkaar.” Op Bonaire zijn drie opleidingsscholen. Zij krijgen dus de kans om mee te denken in de lerarenopleiding en input te geven. Het gaat nog om basisscholen, maar gekeken wordt om middelbare scholen erbij te betrekken.

De leraren in opleiding zijn net begonnen aan hun stage. Tot nu toe zijn ze enthousiast over de samenwerking. “We kunnen feedback krijgen op problemen waar we tegenaan lopen en wisselen ideeën uit”, reageert tweedejaarsstudent Joshantie Emerenciana.

Student Nicolaas is het hiermee eens. “Ik vind het een prettige manier van samenwerken. Zo leer je ook van anderen.’’

Uitwisseling tussen de eilanden
Het partnerschap betekent niet alleen meer uitwisseling van kennis op Bonaire, maar ook tussen de eilanden. “Nu onderwijsthema’s op alle drie de eilanden worden besproken, kunnen we vraagstukken misschien beter oplossen”, zegt Croes.

Hoewel nu niet veel studenten stage lopen op de andere eilanden, is dit wel één van de belangrijkste doelstellingen van het Kibrahacha-project. “Bij het competentieprofiel van de Caribische leraar hoort ook uitwisseling tussen de eilanden.’’

Student Emerenciana ziet dit wel zitten. “Zo kan je van elkaar leren en ook de verschillen zien tussen de eilanden, als die er zijn.’’

Uiteindelijk hopen de initiatiefnemers dat hiermee de lerarenopleidingen zo worden verbeterd, dat het vak ook meer jongeren aantrekt. “Daar gaat het uiteindelijk ook om, dat wij nieuwe doelgroepen bereiken”, zegt Croes.

Kibrahacha-partnerschap

Deze manier van samenwerken bestaat in Nederland al langer en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dankzij het Kibrahacha-partnerschap is dit nu ook op de drie bovengenoemde eilanden van start gaan. Het samenwerkingsprotocol hiertoe werd in 2019 getekend door Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. Voor dit schooljaar geeft Nederland een subsidie van 380 duizend dollar voor het verbeteren van de lerarenopleidingen op de ABC-eilanden. Op de opleidingsscholen zijn inmiddels speciale schoolopleiders aangewezen die samen met de opleiders van de lerarenopleidingen al aan het trainen zijn om het allemaal te kunnen uitvoeren.

Deel dit artikel