Coronavirus

Bonaire kan tot wel 840 mensen per dag vaccineren

Het door het OLB opgestelde vaccinatieplan houdt rekening met de optie van een aanzienlijke opschaling van het aantal vaccinaties per dag.

Kralendijk- Hoewel afgelopen week met enige verwondering werd gekeken naar het lage aantal vaccins dat zover op het eiland werd toegediend, heeft Bonaire de capaciteit om aanzienlijk meer vaart te maken.

Het lage aantal gevaccineerden tot nog toe is volgens gedeputeerde Nina den Heyer vooral te wijten aan aanloopproblemen bij de aanmelding. De verwachting is dan ook dat als die voorbij zijn, aanzienlijk meer mensen per dag hun prik tegen het Coronavirus kunnen ontvangen.

Uit het Uitvoeringsplan Covid-19 Vaccinatie Plan, dat door het OLB werd opgesteld, blijkt dat het aantal injecties per dag, indien nodig, aanzienlijk kan worden opgeschaald.

Priklijnen

In eerste instantie wordt bij de uitvoering van het vaccinatie uitgegaan van 4 zogenaamde ‘priklijnen’. Indien nodig kan het aantal priklijnen echter worden uitgebreid.

“Indien het nodig blijkt te worden om in korte tijd meer personen te vaccineren kan er worden opgeschaald. Het aantal van 4 priklijnen bij het complex van de sporthal kan worden uitgebreid naar 6 priklijnen waardoor 50% meer personen kunnen worden gevaccineerd. Indien het blijkt dat dit niet voldoende is kan er ook gebruik worden gemaakt van de sporthal (gymzaal) zelf”, staat in het plan te lezen.

En: “In de gymzaal kunnen 6 of meerdere priklijnen worden opgezet. Met in totaal 10 priklijnen (6 sporthal en 4 gymzaal) kunnen 840 personen per dag gevaccineerd worden”.

Personeel en parkeerplaatsen

Het niveau van opschaling is wel afhankelijk van voldoende personeel om alle priklijnen te bemannen. Ook is er enige zorg over de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen, zodat een agglomeratie van mensen wordt voorkomen. Met name dat laatste is een puur logistieke zaak, die relatief makkelijk op te lossen is.

Indien het OLB inderdaad in staat zou zijn 840 mensen per dag te vaccineren, dan zouden in minder dan 1 maand alle inwoners die dat willen, de eerste prik kunnen hebben gehad. Dit uitgaande van het feit dat rekening wordt gehouden met het vaccineren van intotaal 85% van de bevolking.

Indien echter een lager percentage van inwoners bereid zijn zich te laten vaccineren, zal één en ander nog sneller kunnen verlopen.

Uiteraard zal de hoeveelheid beschikbare vaccins ook een rol spelen bij het aantal prikken dat per dag kan worden gegeven.


Lees ook:

Deel dit artikel