Nieuws van Bonaire

AOV’ers op Bonaire mogen niet gekort worden op hun pensioen uit Curaçao

AOV'ers op Bonaire mogen niet gekort worden op hun pensioen uit Curaçao

AOV-ers die pensioen hebben opgebouwd voor 10-10-’10, toen de Nederlandse Antillen werden ontmanteld, mogen niet gekort worden op hun pensioenuitkering als zij nu niet meer op Curaçao wonen, maar op een van de andere eilanden, Bonaire, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten. Dat heeft de Curaçaose rechter vandaag in hoger beroep bepaald.

De uitspraak is een overwinning voor mr. Michiel Bijkerk, die zich jaren hardmaakte voor gepensioneerden op Bonaire die sinds 1 januari 2017 een korting van tien procent toegepast zagen op hun pensioenuitkering van de Sociale Verzekeringsbank op Curaçao. Ook verviel hun kerstbonus vanaf 2016 ten bedrage van een volle maand AOV.

Het gaat om een groep ouderen van om en nabij de 200 op Bonaire en enkele honderden op de eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Discriminatie

Onderscheid maken mag, maar niet als het gaat om mensen die eerder een ouderdomspensioen kregen van de Nederlandse Antillen en bij de opheffing op 10 oktober 2010 in het land de Nederlandse Antillen woonden. En daar nog steeds woonden op het moment dat de SVB de korting wilde toepassen in 2016.

Volgens het Hof is er geen goede reden om die mensen anders te behandelen dan mensen die op Curaçao woonden en wonen. Zij hebben er ook niet zelf voor gekozen om van woonland te veranderen. Voor deze groep is het onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen in strijd met het verbod van discriminatie.

Aruba en Nederland

Het Hof heeft overigens beslist dat Curaçao voor de hoogte van het AOV-pensioen op zichzelf wel onderscheid mag maken tussen mensen die wel en mensen die niet in het land Curaçao wonen.

Daar zijn vooral ouderen de dupe van die nu op Aruba of in Nederland wonen. Zij worden wel gekort en krijgen geen kerstbonus.

De rechter onderkent namelijk de basisgedachte van een volksverzekering waarin de overheid van Curaçao alleen sociale bescherming biedt aan mensen die, doordat zij inwoner zijn, een voldoende band hebben met Curaçao/Antillen en aan personen die geen inwoner zijn, maar door hun werk belasting hebben betaald op de eilanden.


Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo