Nieuws van Bonaire

‘Luchthaven Bonaire van nationaal belang voor Nederland’

'Luchthaven Bonaire van nationaal belang voor Nederland'

De luchthaven van Bonaire moet worden gezien als een luchthaven van nationaal Nederlands belang. Dat zegt Hans de Jong, luchtvaart expert en voormalig directeur-generaal van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA). “Net als de luchthavens van Eindhoven, Maastricht, Groningen, Lelystad en Rotterdam.

Hij sluit zich daarmee aan bij het pleidooi van BIA-CEO Jos Hillen in Luchtvaartnieuws.nl. Die ziet zijn luchthaven als cruciale infrastructuur binnen het Koninkrijk.

“Dat schept rechten en verplichtingen van beide kanten. BIA moet, net als alle andere luchthavens van Nederland op zijn minst voldoen aan de internationale veiligheidsnormen die ICAO stelt, maar liefst daarboven”, zegt De Jong.

Businesscase en Covid

“Hillen zal, voor zover dat nog niet is gebeurd met een gedegen business plan moeten komen, ook rekening houdend met de gevolgen van de COVID pandemie, die naar verwachting van verschillende luchtvaart experts, gevolgen zal hebben voor het herstel van de luchtvaartsector de komende jaren. Dat voor de realisatie van dat plan veel geld nodig is, staat volgens De Jong buiten kijf en dat BIA (voorlopig) de ‘eigen broek niet kan ophouden’ ook.”

Sinds de ontmanteling in 2010 toen de BES eilanden onder de verantwoordelijkheid kwamen te vallen van Nederland is er weliswaar al veel gebeurd ten aanzien van de upgrade van de BES luchthavens, maar nog steeds niet voldoende om de internationale luchtvaartveiligheid duurzaam te borgen.

Insteek

“Het pleidooi van Hillen om vanuit de verantwoordelijkheid die Nederland heeft ten aanzien van de BES eilanden met een beleid te komen vanuit het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de plannen te kunnen realiseren, lijkt me dan ook de juiste insteek”, zegt De Jong.

“Zonder visie wordt het de komende jaren een kwestie van doormodderen. Een schone taak dus voor het nieuwe Nederlandse kabinet na de verkiezingen in maart.”

De Nederlandse luchtvaartnota 2020 – 2050, Verantwoord vliegen naar 2050, biedt daarvoor volgens De Jong al een goed handvat. “De BES eilanden zijn louter aangewezen op het luchtverkeer, aangezien het alternatief, vervoer per schip, in onvoldoende mate in de vervoerbehoefte tussen de eilanden kan voorzien”, zoals ook de Luchtvaartnota onderkent.


Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo