Nieuws van Bonaire

Commentaar: Het Bestuursakkoord – Twee jaar later

Het Bestuursakkoord – Twee jaar later

‘Het Bestuursakkoord tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en de Staat der Nederlanden bestaat twee jaar. Eind 2018 hebben de partners het akkoord ondertekend in de ambitie een langetermijnvisie voor Bonaire vast te leggen en de samenwerking met het Rijk te versterken.’

Om stil te staan bij dit memorabele jubileum, gaven de Gezaghebber, de heer Edison Rijna, en de programmamanager, de heer Danny Rojer, gistermiddag een persconferentie. Daarnaast publiceerde het Openbaar Lichaam een uitgebreid perscommuniqué waarin de balans van de eerste twee jaar werd opgemaakt.

In de afgelopen twee jaar is er veel gebeurd, volgens het communiqué, al heeft niet iedereen dat kunnen zien. ‘Een belangrijk deel van de werkzaamheden heeft zich tot nog toe achter de schermen afgespeeld’, is de verklaring voor het ogenschijnlijke gebrek aan daadkracht.

Volgens de programmamanager is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan analyse en visievorming. ‘Dat heeft ervoor gezorgd dat er een basis ligt voor aanpak en financiering en dat benodigde deskundigheid nu op het eiland aanwezig is.’ En dus staan de komende twee jaar in het teken van uitvoer van projecten.

Met tevredenheid wordt naar de positieve ontwikkelingen gekeken. Op sociaal gebied is er ‘stevig aan de weg getimmerd’. Er is een jobcentrum geopend bijvoorbeeld. Er ‘loopt’ een programma voor het creëren van betaalbare en goede kinderopvang. Ja, ook zijn her en der wegen opgeknapt. Nou ja, stukjes ervan.
Dat ook de woningbouw van FCB wordt genoemd als positief gevolg van het Bestuursakkoord, kent een scherp kantje gezien de geschiedenis.

Maar ook zien de heren in dat ondanks al die bedrijvigheid achter de schermen, het niet gelukt is om alle dromen waar te maken. Ondanks alle hulp van buitenaf.

Rocargo

Het ambtelijk apparaat moet nog steeds op een duurzame manier de specifieke expertise implementeren. Wat dat ook inhoudt. De introductie van huurcompensatie heeft vertraging opgelopen en ‘met betrekking tot de wegen is een verdere professionalisering van de geïntegreerde samenwerking om projectmatig te werken essentieel bij het boeken van voortgang.’

Het communiqué eindigt met een treurige vaststelling:
‘Voor wat betreft het traject van financieel beheer is er een grote vertraging ontstaan dat momenteel voortvarend is opgepakt door middel van een changeteam in samenwerking met het OLB. Met de komst van het nieuwe hoofd financiën en een nieuwe structuur van getrouwheid en rechtmatigheid wordt er gewerkt aan een goedkeurende accountantsverklaring. Lokale borging in deze is van groot belang. Toezicht is cruciaal om te zorgen dat alle wijzigingen en verbeteringen structureel worden geïmplementeerd en gehandhaafd.’

In dit citaat staat dat de overheid haar zaken niet op orde heeft. Het College financieel toezicht (Cft) heeft een paar weken geleden nog maar eens gewaarschuwd. Het College wist te melden dat het financieel beheer zelfs achteruit is gegaan in 2020.

De Gezaghebber vertelde tijdens de persconferentie dat het financieel beheer een prioriteit is. Maar dat er wat tegenslagen zijn geweest. Het viel bijvoorbeeld niet mee om de juiste mensen aan te trekken. Maar de oplossing is nabij: binnenkort begint het nieuwe hoofd financiën.

En dus kunnen de kamerschermen binnenkort weg zodat iedereen kan zien dat er een ‘stevig huis gebouwd wordt’.
‘Al is de fundering een beetje weggezakt en gescheurd’, volgens de Gezaghebber.

Die toevoeging laat zien dat het raadzaam is om naast het nieuwe hoofd financiën, tijdelijk een aannemer aan het changeteam toe te voegen.

Zie: persbericht

Door Auke van der Berg, ikkiseiland.com


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo