Nieuws van Bonaire

Centraal Dialoog en Bestuurscollege willen maatwerk in strijd tegen corona

Archieffoto Centraal Dialoog Bonaire

KRALENDIJK – De Centraal Dialoog waarin werkgevers, vakbonden en de lokale overheid samenwerken laat weten dat het achter het verzoek staat dat het Bestuurscollege op 2 februari heeft gedaan aan de minister van VWS om Bonaire om meer ruimte te bieden voor maatwerk in de strijd tegen Covid-19.

De Centraal Dialoog deelt het standpunt van het Bestuurscollege ten aanzien van het verlengingsbesluit van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) zoals dat door het kabinet is voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Het Bestuurscollege heeft in een brief aandacht gevraagd voor het feit dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de verschillen in COVID-19 in het Europese deel van Nederland en de sterk afwijkende situatie van die op Bonaire.

Het hoge aantal besmettingen in Nederland en de aanwezigheid daar van zowel de Britse als de Zuid-Afrikaanse variant, zorgt ervoor dat in Europees Nederland verstrekkende maatregelen worden genomen.

Aangezien er vanuit het oogpunt van volksgezondheid geen reden is deze maatregelen zonder meer van toepassing te verklaren voor Bonaire, vindt de Centraal Dialoog terecht dat het Bestuurscollege het kabinet heeft verzocht het Openbaar Lichaam Bonaire ruimte te geven voor ‘maatwerk’.

Het gaat om maatwerk bij het opleggen van inreisbeperkingen, zoals voor vluchten uit Noord-Amerika. De Grondwet voorziet er in nationale wet- en regelgeving af te stemmen op de andere omstandigheden in Caribisch Nederland. 

Het over één kam scheren van Bonaire met het Europese deel van het land leidt ertoe dat de toch al hard geraakte economie van het eiland onnodig nog zwaarder wordt getroffen. Dat betekent dat ondernemers en burgers alleen maar afhankelijker worden van steun van de rijksoverheid, voor zo ver deze al toereikend is, om een nog langere periode van economische stilstand te overbruggen.  Ook het klaarliggende herstelplan loopt hierdoor verdere vertraging op.

De Centraal Dialoog hoopt dat het kabinet het onderbouwde pleidooi van Bonaire voor maatwerk honoreert. Ter voorkoming van misverstanden: Het is geenszins de intentie van de partijen die deel uitmaken van de Centraal Dialoog de regering te bewegen tot het nemen van onverantwoorde risico’s. Het terugdringen van het coronavirus heeft ook op Bonaire prioriteit, waarbij de adviezen van deskundigen leidend zijn. Bij het ontwerpen van maatwerk zullen dan ook te allen tijde experts worden geconsulteerd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo