Nieuws van Bonaire

Hoog drinkwatertarief op Bonaire: ‘aanpakken zoals op Texel’

Hoog drinkwatertarief op Bonaire: ‘aanpakken zoals op Texel’

KRALENDIJK – Hoewel er positieve ontwikkelingen zijn rondom de productie van drinkwater, is de prijs nog altijd te hoog. Dat blijkt uit een rapport over het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De gemeente Bonaire heeft al eerder aangegeven dat de drinkwatertarieven hetzelfde moeten worden als die in Europees Nederland. “Daar is wel subsidie voor nodig en dat zou betaald kunnen worden uit overheidsgeld. Op Texel gebeurt dit ook”, stelt een woordvoerder namens het Bestuurscollege.

Het is niet de eerste keer dat dit probleem wordt aangekaart; in 2018 werd er ook een kamerbrief over gestuurd. Waarom is de waterprijs nog steeds te hoog?

Kostbaar productieproces

“Door gebrek aan zoetwaterbronnen moet drinkwater uit zeewater worden gemaakt. Dit is een duur proces”, laat Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) in een reactie weten. Daarnaast is Bonaire klein, waardoor de kosten over relatief weinig mensen moeten worden verdeeld. “Hier komt bij dat de (minimum-) inkomens relatief laag zijn ten opzichte van Europees Nederland”, aldus het Bestuurscollege.

In de kamerbrief destijds werd het onderliggend probleem al aangekaart; de betaalbaarheid van het drinkwater moest kunnen worden getoetst en partijen werden opgeroepen de problematiek gezamenlijk op te pakken.

Inzet voor betaalbaar drinkwater
Wat precies een betaalbaar tarief is, is nog niet bepaald, maar de betrokken partijen laten weten zich al lange tijd in te zetten om de situatie te verbeteren. Zo wordt er bijvoorbeeld een nieuwe wetgeving geïntroduceerd waardoor WEB zowel op kwaliteit als op kosten wordt gereguleerd.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verleent op hun beurt subsidies om het water toegankelijk te houden. Vanwege corona is deze subsidie verhoogd. Momenteel doen ze onderzoek naar de betaalbaarheid van drinkwatertarieven. “Vanzelfsprekend zijn de gemeente Bonaire en WEB daar ook bij betrokken,” laat het ministerie in een reactie weten. De resultaten hiervan worden half 2021 verwacht.

Een betaalbaar tarief bepalen
Daarnaast zal er gezamenlijk moeten worden bepaald wat een betaalbaar tarief is. “Er moeten duidelijke richtlijnen komen tussen het ministerie I&W en de gemeente Bonaire. Hierbij is ook de rol van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) belangrijk met het bepalen van de bestaansminima,” aldus de woordvoerder van het bestuurscollege.

“Wij bepalen natuurlijk niet die prijzen van voorzieningen, maar het minimumloon en de uitkeringen moeten natuurlijk wel in relatie staan met de kosten van leven”, vertelt Gerjanne Voortman van SZW. “Over die samenhang is constant overleg met de verschillende ministeries. Het heeft bijvoorbeeld niet zoveel zin om de uitkeringen te verhogen, terwijl de voorzieningen ook duurder worden.”

Positieve ontwikkelingen
Hoewel de waterprijs een heikel punt is, belicht het rapport ook positieve ontwikkelingen. Zo is WEB bezig met het in eigen handen nemen van de drinkwaterproductie. “Omdat dat op lange termijn een gunstig effect heeft voor het eiland,” zegt Ko Hendriks van WEB. De waterfabrieken daarvoor moeten dit jaar klaar zijn.

Verder worden er gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders over het beschikbaar stellen van irrigatiewater. “De irrigatieleiding wordt momenteel gerepareerd. Daarna kan het gezuiverde water worden aangeboden aan resorts die dat gebruiken voor hun tuinen,” vertelt Hendriks. Kunukerus (boeren) kunnen op dit moment zelf bij LVV irrigatiewater ophalen.

Bron: Caribisch Netwerk

Deel dit artikel