Nieuws van Bonaire

Onderzoek naar wenselijkheid nieuwe vrachthaven Bonaire

KRALENDIJK- Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam wil weten of Bonaire inderdaad een nieuwe vrachthaven nodig heeft.

De vraag over de vrachthaven is niet nieuw. Sterker nog: zij speelt al jaren. Daarom heeft het OLB nu besloten tot een nieuw onderzoek.

“De economie van Bonaire groeit al jaren. Het gevolg is dat er steeds meer goederen moeten worden ingevoerd. Daarvoor is de infrastructuur op veel terreinen onvoldoende. Dat geldt zeker ook voor de haveninfrastructuur”, aldus het BC in een verklaring.

Het BC werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al een aantal jaren aan de verbetering daarvan. Zo is de Zuidpier in Kralendijk in 2018 geheel gerenoveerd en ook de kleinere Middenpier is geschikt gemaakt om de schepen van Don Andres te kunnen lossen. Op dit moment wordt de Zuidpier verlengd om de cruiseschepen op een veilige manier te kunnen afmeren en de passagiers soepel van en aan boord te kunnen laten gaan.

Toekomstbestendig

Om een toekomstbestendige haveninfrastructuur die meegroeit te hebben is meer nodig. Het combineren van cruisevaart en vrachtafhandeling is niet optimaal doordat andere vracht andere faciliteiten nodig heeft. Zo is voor het lossen van containerschepen een havenkraan nodig die niet op de huidige Zuidpier ingepast kan worden, Ook botst het almaar groeiende vrachtverkeer naar en van de haven met het andere verkeer in het drukste deel van Kralendijk.

“Het uit elkaar halen van deze verkeerstromen en het verbeteren van de goederenafhandeling is een van doelstellingen van het Bestuurscollege en het ministerie van I&W. Een nieuwe vrachthaven zou de oplossing kunnen zijn”, aldus het BC.

Goedkoper

Een vrachthaven maakt directe ontvangst van containerschepen uit Europa, Zuid-Amerika en de VS mogelijk. Hierdoor hoeven de containers niet eerst naar Curaçao gebracht te worden waardoor de transportkosten van goederen voor Bonaire kunnen dalen. Gedeputeerde Thielman van Economische ontwikkeling stelt: “Door de rechtstreekse aanloop van de containerschepen kunnen de consumentenprijzen dalen en dat is van groot belang voor onze bevolking”. 

Locatie 

Een geschikte locatie voor een mogelijk nieuwe vrachthaven is WEB in Hato. Het BC heeft dit in 2017 al als voorkeurslocatie voor een nieuwe vrachthaven aangewezen. De twee belangrijkste argumenten daarvoor zijn: een rustig golfklimaat door de ligging in de kromming van het eiland en in de luwte van Klein Bonaire én op deze locatie zijn al industriële activiteiten gevestigd zoals de drinkwaterinstallatie van WEB en de tankopslag van Curoil. Voor de haven moet het bestemmingsplan worden aangepast. 

Onderzoek

Het BC heeft samen met het ministerie van I&W opdracht gegeven om de financiële en economische haalbaarheid van een nieuwe haven te onderzoeken. De tweede stap zal zijn om te onderzoeken op welke wijze de nieuwe haven in gezamenlijkheid gefinancierd kan worden. Er zal onder meer een MER (Milieu Effect Rapportage) worden gemaakt. 

Dialoog

Volgens het BC neemt bij het opstellen van de MER de dialoog met de omgeving, belanghebbenden en natuurorganisaties een belangrijke plaats in. De bevolking en belangenorganisaties krijgen de gelegenheid om zich uit te spreken over een nieuwe vrachthaven.

“De nieuwe haven is naar mijn mening een grote stap voorwaarts voor Bonaire maar zeker zo belangrijk is dat dit proces zeer zorgvuldig, in openheid en in goede dialoog met de bevolking verloopt. We moeten het met elkaar over de lusten én de lasten hebben”, zegt gezaghebber Edison Rijna over de plannen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo