Nieuws van Bonaire

‘Bonaire Brandstof Terminals’ zal brandstofvoorziening eiland zeker stellen

Den Haag – Om de voorzieningszekerheid en veilige opslag van brandstoffen op Bonaire structureel te borgen heeft het Kabinet besloten om de beleidsdeelneming ¨Bonaire Brandstof Terminals” (BBT) op te richten.

BBT heeft het voornemen een kleine terminal en pier nabij de elektriciteitscentrale te bouwen waarmee Bonaire de komende jaren onafhankelijk van anderen brandstof kan aanvoeren voor de productie van stroom. Daarnaast wordt een moderne terminal voor de opslag van diesel-, benzine- en kerosine bij het vliegveld gerealiseerd. De huidige opslag bij Hato wordt in overleg met Curoil naar het vliegveld verplaatst.

Voordat de brandstofopslagen kunnen worden gebouwd, is het van belang dat procedures zorgvuldig worden doorlopen zoals natuur- en omgevingsonderzoek en inspraakprocedures. Binnenkort volgt een nieuw bericht met verwijzing naar een webpagina op de site van de Rijkdienst Caribisch Nederland. Hier kunt u meer informatie vinden over lopend en aankomend onderzoek en procedures. 

Vervanging nodig

De bestaande brandstofopslagen op Bonaire voor diesel, benzine en kerosine zijn aan vervanging toe. Het Rijk werkt samen met het Openbaar Lichaam aan korte en lange termijn oplossingen. Hierbij horen ook maatregelen om Bonaire van voorzieningszekerheid te voorzien zodat vliegverkeer, elektriciteit- en drinkwaterproductie zo veilig mogelijk en ononderbroken kunnen blijven plaatsvinden. Er zijn twee overlegorganen ingesteld, de interdepartementale Taskforce Brandstoffen Bonaire waarin ook het OLB is vertegenwoordigd en de Stuurgroep Brandstoffen onder voorzitterschap van de gezaghebber van het OLB. 

Noodmaatregelen

Omdat de levering van brandstoffen voor de elektriciteitscentrale via de olieoverslag BOPEC op 17 april 2020 is gestopt, heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) al eerder samen met Curoil, noodmaatregelen getroffen om de aanvoerroute van brandstoffen met dieselleveringen via de locatie Hato met tankauto’s naar de elektriciteitscentrale te borgen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een alternatieve aanvoerroute van goedkope stookolie met drijvende opslag bij de steiger voor het vliegveld. Met deze noodmaatregelen is de voorzieningszekerheid op Bonaire op de korte termijn geborgd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo