Nieuws van Bonaire

Betere begeleiding voor kinderen met een ouder in detentie

Betere begeleiding voor kinderen met een ouder in detentie

Kralendijk – De pedagogisch medewerkers van Centrum voor Jeugd en Gezin krijgen training in het werken met kinderen en jongeren die een ouder of naaste in de gevangenis hebben.

Afgelopen week heeft “Fundashon Lesa ta Dushi” de eerste werkboeken “Para Liber” overhandigd aan de directeur van Centrum voor Jeugd en Gezin, dhr. Palm.

Het project genaamd Para Liber zal binnenkort van start gaat bij Centrum Jeugd en Gezin. Door middel van dit project zullen jongeren die een ouder of naaste in de gevangenis hebben begeleiding gaan ontvangen. 

Het is van groot belang dat deze jongeren en overige familieleden en betrokkenen worden ondersteund en bijgestaan wanneer ze zo een impactvolle verandering meemaken. Om de juiste steun en bijstand te kunnen geven is  een nauwe samenwerking tussen de justitiële en sociale sector van groot belang.

Het werkboek Para Liber is bestemd voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar oud en het doel van het boek is om kinderen aan te zetten tot het uiten van hun emoties en versterken van hun zelfvertrouwen. Het Nederlandse boek “Vogelvrij” is geschreven door kindercoach Conny van Tatenhove en inmiddels vertaald in het Papiamentu en Spaans.

De pedagogisch medewerkers van Centrum voor Jeugd en Gezin worden momenteel getraind in het werken met de doelgroep en het inzetten van het werkboek. Deze training wordt verzorgd door mevr. Veldkamp van Yuma Coaching.

Deel dit artikel