Nieuws van Bonaire

Algehele ontheffing op verbod om vuurwerk af te steken

Kralendijk – Gezaghebber Rijna heeft vandaag bekend gemaakt dat in verband met de jaarwisseling door hem vanaf 31 december 2020 tot en met 1 januari 2021, algehele ontheffing wordt verleend van het verbod om vuurwerk af te steken zoals bepaald in artikel 31 sub b van de Algemene Politie Keur van Bonaire.

Voor het afsteken van vuurwerk buiten bovengenoemde periode en voor het afsteken van “groot” vuurwerk, zoals pagara’s, is een vergunning vereist.

Het afsteken van vuurwerk mag niet geschieden, binnen een straal van 250 eter van zieken- en verpleeginrichtingen en gebouwen waar kerkdiensten worden gehouden. Het is tevens niet toegestaan vuurwerk af te steken binnen een straal van 250 meter van benzine pompstations en opslagplaatsen van ontplofbare en lichtontbrandbare stoffen. Het afsteken van vuurwerk dat de lucht in gaat mag niet geschieden op een plaats die gevaar kan opleveren voor het vliegverkeer.

Ondanks deze algemene ontheffing blijft iedereen aansprakelijk voor eventueel letsel en schade toegebracht aan personen, dieren of goederen. Om schade en ongevallen te vermijden doet de gezaghebber een beroep op een ieder bij het afsteken van vuurwerk de nodige voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in acht te nemen. Zoals het bewaren van de nodige afstand bij het afsteken en het vuurwerk slechts af te steken zoals in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven en in geen geval vuurwerk te gooien naar personen of dieren.


Lees ook:

Deel dit artikel