Bonaire

‘Kabouter’: Coronavirus op het Bonaire van de vorige eeuw

Historisch aangezicht van de huidige Kaya Gob. Debrot te Kralendijk Foto: Fundashon Historiko Kultural Boneriano (FuHiKuBo)

Door Boi Antoin

Het nieuws staat ook in deze decemberdagen vol van de ontwikkelingen over het Coronavirus. De wereld staat nog steeds op zijn kop.

In mijn onderzoeken naar de geschiedenis van ons eiland, viel mijn oog op een ziekte die wellicht te vergelijken is met het huidige Corona-virus. Het gaat hier om de beruchte “Spaansche Griep”. Om de een of andere reden, kreeg het virus op onze eilanden onder de bevolking de naam ‘Kabouter’. Een inwoner op leeftijd, vertelde me eens dat de Spaanse griep die naam kreeg, omdat er vooral kinderen en ouderen werden getroffen. Oudere mensen krimpen vaak en doordat zowel jonge kinderen als ouderen de ziekte kregen, zou het de aanduiding ‘Kabouter’ mee hebben gekregen, verwijzend naar het feit dat vooral kleinere mensen werden getroffen door het vaak dodelijke virus.

Hieronder een verslag dat ongeveer 100 jaar geleden in de Amigoe di Curaçao verscheen.

Spaansche griep.
Nog steeds woedt deze ziekte op ons eiland en treft geheele huisgezinnen, waarvan soms meerdere leden sterven. Op de Burgerlijke Standslijst tellen wij 40 dooden in het korte tijdsverloop van 24 October tot 6 November; bijna allen slachtoffers van de griep in het stadsdistrict*.

De laatste dagen woedt de ziekte hevig In het 3e, 4e, en 5e district, waar ook veel sterfgevallen voorkomen. De geneesheeren, waarvan er ook reeds enkele ziek zíjn, doen hun uiterste best het gevaar te bezweren; de Botica’s’ hebben het druk van ’s morgens tot ’s avonds en het valt op, hoe weinig menschen men, vooral na vijf uur, nog op straat aantreft.

De “kabouter” zooals de volksmond de ziekte noemt, heeft ons eiland flink te pakken. Verschillende barken, schoeners en stoomschepen (ook de Spaansche boot gisteren) komen met de gele quarantaine-vlag binnen, soms ook met dooden aan boord.

Op Bonaire en Aruba neemt de epidemie ook nog toe en vallen er slachtoffers. Een goed teeken Is dat de scholen, die de vorige en deze week gesloten waren, weer geopend kunnen worden. Moge de ziekte spoedig bedwongen zijn.

Ondersteuning.
Nu in dezen tijd van algemeene ziekte de armoede overal het hoofd opsteekt heeft de Gouverneur aan het ondersteuningsfonds van de Ned. Antillen verzocht f3OO ter beschikking te willen stellen van den Gezaghebber op Bonaire. Eenzelfde som is uitgetrokken voor het 4e district, terwijl ook het 3e thans met f 300 is bedeeld.

Wij hopen, dat met de ziekte ook de algemeene ontbering spoedig eindigen moge.

*verwezen wordt hier naar cijfers op Curaçao


Lees ook:

Deel dit artikel