Nieuws van Bonaire

Openbaar Lichaam en Wereld Natuur Fonds gaan samen de strijd aan tegen wegwerpplastics

Openbaar Lichaam en Wereld Natuur Fonds gaan samen de strijd aan tegen wegwerpplatics

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire en Wereld Natuur Fonds leggen deze week de gezamenlijke wens voor samenwerking op het gebied van natuur en milieu officieel vast in een intentieverklaring, ook wel een Memorandum of Understanding genaamd (MOU).

Met het ondertekenen van deze MOU wordt tevens het startsein gegeven voor een gezamenlijke bewustwordingscampagne over de reductie van wegwerpplastics op Bonaire.

Rocargo

WWF-NL ondersteunt al ruim 50 jaar natuur initiatieven op Bonaire en was betrokken bij de aankoop van Klein Bonaire en het oprichten van het Bonaire Marine Park. Organisaties zoals STINAPA, Sea Turtle Conservation Bonaire, Reef Renewal, maar ook Boneiru Duradero ontvangen fondsen van deze natuurbeschermingsorganisatie die wereldwijd actief is.

In 2019 bracht WWF-NL directeur Kirsten Schuijt een bezoek aan Bonaire. Destijds vertelde zij aan Gezaghebber Rijna dat WWF-NL de lokale overheid graag wil ondersteunen met kennis en ervaring. Deze wens is onder andere tot stand gekomen in de aanloop naar het verbod op wegwerpplastic.

In de komende weken zal een conceptverordening bij het Bestuurscollege ingediend worden voor een verbod op het verstrekken (verkopen of weggeven) van bepaalde soorten wegwerpplastics. Dit verbod zal zes maanden na bekendmaking ingaan.

In de tussentijd zal de lokale bevolking middels een bewustwordingscampagne worden geïnformeerd over de wegwerpplastics die binnenkort niet meer zijn toegestaan op Bonaire. Ook Selibon maakt deel uit van deze campagne.

De MOU omvat een breed scala aan beleidsterreinen zoals afvalbeheer, afvalwaterzuivering, duurzame visserij, koraalriffen, sargassum en bedreigde diersoorten. Het document zal worden ondertekend door Gedeputeerde Kroon en WWF-NL directeur Kirsten Schuijt. OLB en WWF-NL zullen waar de kans zich voordoet de krachten bundelen en gezamenlijke activiteiten ontplooien. 


Lees ook:

Deel dit artikel