Politiek & Bestuur

Abraham (PDB): BC vervangt ambtenaren door dure consultants

Volgens Abraham heeft het BC de gang van zaken grotendeels aan zichzelf te danken door onjuiste personele keuzes.

Kralendijk- Fractieleider van de oppositiepartij PDB maakt zich zorgen over de trend waarbij ambtenaren worden vervangen door veel duurdere consultants.

Abraham maakte zijn opmerkingen tijdens het debat over het financiële beleid van het bestuurscollege en de vertraging bij het samenstellen van het budget voor 2021.

“Er is een aantal perfect capabele mensen aangetrokken om het werk te doen, zoals het geval was bij het hoofd van de Afdeling Financiën. We zien steeds weer dat het BC deze mensen verschuift of wegpromoveert, om vervolgens dure consultants in te huren”.

Abraham verwees naar opdrachten die onder meer zijn verstrekt aan het SOAB, Ernst & Young en het onbekende Union Groove. Laatstgenoemden zijn ingehuurd door de inmiddels vertrokken gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe om als ‘change team’ de zaken aangaande financieel beheert en het jaarlijkse traject om te komen tot een budget.

Wanbeleid

De fracties van PDB en de onafhankelijke fractie Coffie hadden het debat aangevraagd om wat zij beschrijven als het financiële wanbeleid van het BC. Het College Financieel Toezicht (Cft) stuurde al talloze brieven aan het BC over gebrekkig financieel beheer, gebrekkige rapportages en het niet tijdig aanleveren van het budget voor het jaar 2021.


Deel dit artikel