Nieuws van Bonaire

Bijna drie miljoen euro voor schoner Bonaire

Bijna drie miljoen euro voor schoner Bonaire

Kralendijk – Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft 2,8 miljoen euro financiële steun toegezegd voor een schoner Bonaire. Selibon en het Openbaar Lichaam Bonaire zijn blij.

Duurzamer afvalbeheer komt zo een stap dichter bij, zeggen zij. Met het geld kan geïnvesteerd worden in installaties om afgewerkte olie en klein gevaarlijk afval, zoals batterijen, verf, cartridges en spuitbussen te verwerken.

Ook kan geïnvesteerd worden in gescheiden afval inzameling maar ook het onderzoeken van de herinrichting van Afvalcentrum Lagun. Het onderzoeken van duurzame oplossingen om huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en te verwerken.

Bovendien zit in dit bedrag ook de financiering voor de aankoop van een magneet en van reeds aangeschafte middelen zoals een persmachine en een graafmachine met grijper.  

Voorziening voor tijdelijk opslag afgewerkte olie

In het voorjaar van 2020 werd Selibon aangewezen om zorg te dragen voor de inzameling, tijdelijk opslag, zeetransport en verwerking van afgewerkte olie nadat Bopec daar niet meer in kon voorzien. Voor de tijdelijk opslag van afgewerkte olie, moeten er nog faciliteiten gebouwd worden die voldoen aan de internationale en eilandelijke eisen en voorwaarden. Hiervoor is er een aanbesteding aan de gang. Een deel van de bouwwerkzaamheden zijn al in 2020 begonnen en lopen tot eind 2021. 

De afgewerkte olie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker buiten Bonaire dankzij een overeenkomst tussen Bonaire en Curaçao. De afgewerkte olie wordt gebruikt als brandstof voor enkele productiemachines op Curaçao.

Voorziening voor tijdelijk opslag klein gevaarlijk afval

Klein gevaarlijk of chemisch afval (KGA/KCA) is schadelijk voor de mens en het milieu. Daarom moet dit project ervoor zorgdragen dat uiteindelijk al het KGA/KCA door middel van een speciaal ingerichte structuur wordt ingezameld, tijdelijk opgeslagen, afgevoerd en verwerkt.

Volgens de planning zullen de bouwwerkzaamheden begin 2021 van start gaan. 

Scheiden van huishoudelijk afval

Het huishoudelijk afval (dat niet gescheiden wordt aangeboden) wordt tot heden nog gestort. Dit is heel slecht voor de volksgezondheid, de natuur en het milieu en de capaciteit van de stortplaats is beperkt. Hierdoor is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en verwerken zodat uiteindelijk minder restafval gestort hoeft te worden. Op basis van het resultaat van dit onderzoek zal er een voorstel en een uitgewerkte business case worden opgesteld.

Herinrichting Afvalcentrum Lagun

Om toekomstige opties voor afvalmanagement op Lagun beter te kunnen beoordelen, is het van belang om een vooronderzoek te doen naar de infrastructuur op Lagun. Er zal een nulmeting gedaan worden om de juiste vervolgstappen vast te kunnen stellen. 

Zo werken Selibon, het openbaar lichaam Bonaire en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een duurzamer afvalbeheer op Bonaire.


Lees ook:

Deel dit artikel