Luchtvaart & Reizen

Voortaan alleen voorwaarden voor reizen naar Bonaire in noodverordening

Kralendijk – Nu de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19 in werking is getreden, worden voortaan alleen de voorwaarden voor reizen naar Bonaire in een aparte noodverordening geregeld. Dat is het gevolg van de Wet Tijdelijke  Maatregelen COVID-19 die op 1 december is ingegaan en die goeddeels ook voor de BES-eilanden geldt.

In het begin van de pandemie werden alle COVID-19 maatregelen in noodverordeningen geregeld. Maar nu de coronacrisis langer duurt, was het nodig om de zaken anders te regelen. Een noodverordening is namelijk alleen bedoeld als een tijdelijke oplossing. 

1200

Alle maatregelen die met de verschillende risico’s en fases van COVID-19 te maken hebben, worden in een ministeriële regeling geregeld. Op basis van deze ministeriële regeling kan de gezaghebber vanaf vandaag de nodige maatregelen treffen. Die maatregelen worden in een besluit van de gezaghebber vastgelegd. 

Als de situatie rondom COVID-19 verslechtert, worden de maatregelen aangescherpt. Wanneer het weer beter gaat, worden de maatregelen versoepeld. Op Bonaire gelden nog steeds de maatregelen die bij fase 2 horen.


Lees ook:

Deel dit artikel