Coronavirus

Poll wijst uit: 60,2% van lezers Bonaire.nu kiest voor inenting tegen Covid-19

Kralendijk- Een ruime meerderheid van de lezers van Bonaire.nu staat positief tegenover inenting met een Covid-19 vaccin. Van de 362 respondenten zegt 60,2% ‘ja’ tegen een eventuele inenting.

13,5% van de respondenten twijfelt nog, terwijl 26,2% van de lezers aangeeft van plan is zich niet in te laten enten.

Het overgrote deel van de respondenten in de Poll woont op Bonaire, namelijk 75%. Van de overige respondenten woont 21% in Nederland, 2% op één van de andere Nederlands-Caribische eilanden en 3% helemaal elders, ofwel buiten het Koninkrijk.

Leeftijd

De poll is vooral ingevuld door wat oudere lezers. 53% van de invullers is ouder dan 55 jaar. 46% is tussen de 25 en 55 jaar oud en maar 1% is jonger dan 25. Leeftijd lijkt een belangrijke factor in de keuze om zich al dan niet te laten inenten met het Covid-vaccin. In de groep tussen 25 en 55 jaar daalt het aantal voorstanders naar 46,2%. In deze groep twijfelt 15,8% nog, hetgeen vergelijkbaar is met de totale groep. Het aantal mensen dat zich niet wil laten inenten bedraagt in deze groep 38%, ofwel bijna 12% meer dan in de totale groep.

Motivering

Van de mogelijkheid om het antwoord voor ‘ja’ of ‘nee’ te motiveren wordt gretig gebruik gemaakt. Maar liefst 180 van de 362 respondenten heeft de moeite genomen het antwoord nader toe te lichten.

Hierbij valt op dat vooral degenen die negatief staan tegenover inenting, hun opinie nader toelichten. “Er zit toch allemaal troep in”, “Het virus muteert dus het is niet zinvol” en “Het is te snel ontwikkeld en niet voldoende getest”, zijn enkele antwoorden die vaak worden teruggezien.

Bij degenen die positief staan tegenover inenting, spelen vaak hele persoonlijke afwegingen. “Ik reis veel” schrijft een respondent, terwijl voorstanders aangeven tot een risicogroep te behoren en daarom te kiezen vóór inenting.

Een veelgehoorde motivering bij hen die positief tegenover vaccinatie staan is dat het een soort ‘maatschappelijke plicht’ zou zijn om te helpen het virus uit te doven.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo