Nieuws van Bonaire

Den Heyer wil reëel ijkpunt als uitgangspunt Sociaal Minimum

Den Heyer wil reëel ijkpunt als uitgangspunt Sociaal Minimum

Kralendijk- Gedeputeerde Nina den Heyer (MPB) wil een reëel ijkpunt als uitgangspunt voor het vaststellen van een voor het eiland acceptabel sociaal minimum.

Dit schrijft Den Heyer in een op 2 december jl. gedateerde brief van de leden van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijkrelaties.

Hoewel Den Heyer aangeeft enerzijds blij te zijn met de vorderingen in het dossier, baart het haar zorgen dat er tot zover wordt uitgegaan van een fictief bedrag. Den Heyer memoreert ook nog aan het feit dat discussie over het sociaal minimum al 8 jaren duurt.

“Het minimum wat is vastgesteld is fictief. lk zeg met nadruk fictief, want het gehanteerde ijkpunt ligt nog ruim onder het reëel bestaansminimum (Regioplan, 2018). Dat de kloof niet in een keer kan worden overbrugd, begrijp ik. Zoals ik ook begrip heb voor de keuze voor een twee sporenbeleid: niet alleen het inkomensniveau verhogen, maar tevens de noodzakelijke kosten van levensonderhoud verlagen. Zo groeien we stapsgewijs toe naar een leefbaar bestaansminimum zoals in Europees Nederland”, aldus Den Heyer.

Kruipen

Den Heyer zegt in haar brief dat zij helaas moet constateren dat er nu sprake is van naar elkaar toe kruipen als het gaat om het toegroeien naar het bestaansminimum van Europees Nederland. “De coronacrisis heeft nog nadrukkelijker blootgelegd dat het tweesporenbeleid geen oplossing biedt voor het hier en nu. Ondanks het steunpakket zijn veel burgers er in inkomen op achteruit gegaan”.

Rocargo

Den Heyer zegt dat het met het huidige tempo nog jaren duurt voordat de eilanden daar zijn waar zij wezen moeten en dat er nog teveel wordt uitgegaan van de inzet op een verlaging van de kosten van levensonderhoud, zonder dat duidelijk is hoe snel dat gerealiseerd kan worden.

“De twee componenten die bepalen wat een leefbaar bestaan is – inkomen versus uitgaven – werken als communicerende vaten. Mijn voorstel: verhoog het ijkpunt naar het werkelijke – objectief door Regioplan berekende – kostenniveau en stel dat neerwaarts bij telkens als  een structurele kostenverl aging wordt gerealiseerd”, aldus Den Heyer

Beton

De gedeputeerde merkt in haar brief nog op dat ook in Europees Nederland het sociaal minimum niet in beton is gegoten. Ook stelt de gedeputeerde dat de verlichting voor de doelgroepen niet perse hoeft te lopen via de portemonnee van  de burger, maar ook kan geschieden in de vorm van in natura geboden waarden.


Lees ook:

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo