Nieuws van Bonaire

‘Minimumloon kan omhoog op Bonaire, maar Corona verstoort’

'Minimumloon kan omhoog op Bonaire, maar Corona verstoort'

Bedrijven op Bonaire kunnen een hoger minimumloon best betalen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Ecorys in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit het onderzoek blijkt dat de winst en hoge arbeidsproductiviteit in de sectoren handel, transport en zakelijke diensten op Bonaire voldoende is voor een hoger minimumloon. Bijna de helft van de laagbetaalde werknemers werken in deze sectoren.

Rocargo

De impact van de coronacrisis zijn niet verwerkt in het onderzoek, dat uitgevoerd is in 2018, toen de pandemie nog niet speelde.

Boven minimumloon

Er zijn ook sectoren die zich een hoger minimumloon niet kunnen veroorloven, zoals de hospitality sector en de bouw. Daar is de winstgevendheid aanmerkelijk lager.

Opvallende constatering is dat in interviews wordt aangegeven dat bij de meeste werkgevers de laagste lonen substantieel boven het minimumloon liggen. Dat zou betekenen dat een verhoging van het minimumloon niet per definitie hoeft te leiden tot hogere loonkosten.

De uitkomsten van het onderzoek geven geen eenduidig beeld ten aanzien van de ruimte voor het verhogen van het minimumloon, binnen de context van economische- en arbeidsmarktfactoren, aldus Ecorys.

Drastisch veranderd

Uitspraken over de ruimte om het minimumloon aan te passen, kunnen vanwege Corona inmiddels achterhaald zijn, erkent het ministerie. De situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is nu drastisch veranderd.

De sociaaleconomische situatie op de eilanden, die al een relatief slechte
uitgangspositie hadden met grote uitdagingen op het terrein van
armoedebestrijding, is momenteel aanzienlijk verslechterd als gevolg van de coronacrisis.

Het toerisme, een belangrijke bron van inkomsten, is nagenoeg
opgedroogd. Daarnaast heeft het bedrijfsleven, met name de horeca, een zware klap gehad als gevolg van het sluiten van winkels, restaurants en kantoren in het kader van de coronamaatregelen.

Het steunpakket heeft de klappen weliswaar helpen opvangen, maar dekt het ondernemersrisico niet volledig af. Net als Europees Nederland is voor Caribisch Nederland een diepe recessie ingetreden.

Gelet op deze ontwikkelingen is het aannemelijk dat de economische draagkracht om het minimumloon te kunnen verhogen in hoog tempo aan het afbrokkelen is.

Aan de andere kant legt deze crisis de noodzaak bloot om stappen te zetten aan de inkomenskant in de richting van het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Onderstand

Steeds meer mensen worden afhankelijk van het vangnet van de onderstand. Te meer omdat een werkloosheidsuitkering, zoals we die in Europees Nederland kennen, ontbreekt.

Het aantal mensen in de onderstand is voor Caribisch Nederland als
totaal opgelopen van ruim 600 per 1 januari 2020 tot bijna 700 per 1 september.

Dit is een stijging van circa 14%. Tegelijkertijd ligt het huidige niveau van
de onderstand nog 40 tot 50% onder het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Maar om de onderstand te kunnen verhogen, zegt het ministerie, moet ook het minimumloon worden verhoogd, anders loont het niet om te gaan werken.

Een zorgvuldige afweging van verdere verhogingen van de onderstand en het wettelijk minimumloon is belangrijk, aldus de staatsecretaris om de mogelijke negatieve gevolgen voor de economie en de arbeidsmarkt op te vangen.

Gesprek

Daarover gaat het ministerie dit najaar eerst in gesprek met de bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en met de Centraal Dialogen van Bonaire en Sint Eustatius.


Deel dit artikel