Bonaire

Den Haag blijft werken aan verlaging kosten levensonderhoud Bonaire

Den Haag blijft werken aan verlaging kosten levensonderhoud Bonaire

29 procent van de huishoudens in Caribisch Nederland had 2018 een besteedbaar inkomen dat lager was dan het ijkpunt sociaal minimum. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De cijfers bevestigende de noodzaak van de inzet van het kabinet om
bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland over de volle breedte te verbeteren.

De cijfers geven geen indicatie van het effect van de maatregelen die het
kabinet per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 heeft genomen om de
inkomenspositie van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.

Ook heeft de coronacrisis geen impact gehad op deze cijfers, want die is vanaf half maart 2020 gaan spelen.

Levensonderhoud

De komende jaren zal het kabinet in samenspraak met de openbare
lichamen en de Centraal Dialogen blijven werken aan het verbeteren van de situatie.

Het doel is en blijft dat de kosten van levensonderhoud worden teruggebracht tot een redelijk niveau zodat een situatie ontstaat waarin alle inwoners van Caribisch Nederland in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.


Deel dit artikel