Nieuws van Bonaire

In liefdevolle herinnering aan Paul Hoetjes, een legend in natuurbehoud

In liefdevolle herinnering aan Paul Hoetjes, een legend in natuurbehoud

Door Tadzio Bervoets, directeur DCNA

Met grote en diepe droefheid moeten we afscheid nemen van Paul Hoetjes, een legende in natuurbehoud in de Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en medeoprichter van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Paul Hoetjes is op 13 november 2020 overleden.

Het overlijden van Paul was een schok voor zijn geliefden waarvan velen van hen deel uit  maken van de natuurbeschermingswereld  binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Paul stond bekend als een vriendelijke, goedhartige heer die een grote bijdrage leverde aan veel regionale natuurbeschermingsinitiatieven, met name op het gebied van koraalriffen, zeeschildpadden en zeezoogdieren. Hij was voor velen een mentor die hij in de loop der jaren enorm heeft geholpen met zijn kennis, inzichten, adviezen en steun.

Paul verhuisde als jong kind met zijn familie vanuit Indonesië naar Curaçao. Hij behaalde een biologiestudie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en werd actief in het behoud van koraalriffen kort nadat hij terugkeerde naar Curaçao, waar hij werkte voor Sea Aquarium Curaçao.

Paul ging begin 2020 met pensioen na een twintigjarige carrière als natuurbeleidscoördinator in Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij was werkzaam voor de Centrale Overheid van de Nederlandse Antillen vanuit Curaçao van 1998 tot 2010 en van 2010 tot 2020 voor het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gestationeerd op Bonaire, voor Caribisch Nederland. Gedurende deze jaren was hij verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van het nationale natuurbeleid voor de eilanden, onderdeel van het Natuurbeleid Nederlandse Antillen 2000-2005, het Natuur- en Milieubeleidsplan Nederlandse Antillen 2004-2007, het Natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland 2013-2017 en tenslotte het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030.

Paul was betrokken bij veel natuurbeschermingsinitiatieven. Hij was onder andere medeoprichter van de DCNA in 2005, een regionaal netwerk van beschermde gebieden dat is opgezet om de parkbeheerorganisaties op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten te ondersteunen. Paul heeft op talloze manieren een grote bijgedrage geleverd aan het milieubeleid, onderwijs, beheer en het oprichten van beschermde gebieden in Caribisch Nederland. Enkele van de vele prestaties van Paul waren de vorming van het Marine Mammal Protected Areas Network en de aanwijzing van de Sababank als een internationaal erkend beschermd marien gebied, de oprichting van het Yarari reservaat voor zeezoogdieren en haaien in de wateren van Caribisch Nederland en het Mount Scenery National Park.

Paul was actief betrokken bij verschillende regionale en internationale multilaterale milieuovereenkomsten, zoals een afgevaardigde van het Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol, de Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles (IAC), het International Coral Reef Initiative ( ICRI) en Global Coral Reef Monitoring Network Caribbean Initiative (GCRMNCaribbean).

Paul’s grote expertise en toewijding aan natuurbehoud en voortdurende inspanningen om samenwerking te bevorderen ten behoeve van de natuur en de samenleving, zorgden ervoor dat hij een belangrijke bijdrage leverde aan de staat van natuur en natuurbehoud in de regio.

De DCNA betuigt haar diepste deelneming aan Paul’s familie, vrienden en collega’s. “Paul Hoetjes zal zeer worden gemist, maar nooit worden vergeten. Wij danken hem oprecht voor zijn vriendelijkheid en waardevolle bijdrage aan het beschermen van de natuur voor toekomstige generaties in Caribische deel van het Koninkrijk. ” Tadzio Bervoets, directeur DCNA


Lees ook:

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo