Nieuws van Bonaire

Belastingdienst gaat loonheffing bij bedrijven controleren

Belastingdienst gaat loonheffing bij bedrijven controleren

Kralendijk – De Belastingdienst Caribisch Nederland gaat bedrijven bezoeken om te controleren of de gegevens die voor de loonheffing zijn opgegeven, overeenkomen met de in het bedrijf kennelijk in loondienst werkzame personen. De bezoeken gaan 24 november van start.

Aan de aanwezige medewerkers  zal gevraagd worden zich te legitimeren. Zo kan gecontroleerd worden of deze medewerkers door hun werkgever zijn aangemeld voor de loonheffing. Er wordt niet van tevoren  aangekondigd welk bedrijf wanneer bezocht wordt.

De Belastingdienst Caribisch Nederland benadrukt dat veel bedrijven zich netjes aan de regels houden. Maar er zijn ook  ondernemers die nalaten om aan hun verplichtingen te voldoen.

Dit heeft  een negatief effect  op de maatschappij. Daarnaast zal het ook degenen die wel aan hun verplichtingen voldoen benadelen;  denk hierbij aan oneerlijke concurrentie. Dit is niet alleen slecht voor de specifieke bedrijfsbranche maar voor de hele gemeenschap.


Lees ook:

Deel dit artikel