Politiek & Bestuur

Gebrek aan openheid over 4 ton kostend Change-Team Financieel Beheer Bonaire

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Financiën lijkt in zijn nopjes met de verstrekte opdracht. Foto: Openbaar Lichaam Bonaire

Kralendijk- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is niet transparant bij het verstrekken van informatie over een opdracht van ruim 400.000 dollar welke moet leiden tot een beter functioneren van de afdeling Financiën van de overheid.

In een verklaring van 11 november jl. schrijft het OLB: “Het Bestuurscollege heeft op voorstel van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe besloten tot het aanstellen van een zogeheten ‘change-team financieel beheer’. Daartoe wordt een overeenkomst aangegaan met de firma’s Ernst & Young Caribbean en Union Groove”.

Rocargo

Hoewel Ernst & Young een bekende partij is, is het in de verklaring genoemde Union Groove dat totaal niet. In het persbericht wordt ook gemeld dat de kosten voor het project door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK) worden gedragen.

Geen informatie

Een snelle check in de handelsregisters van de Kamers van Koophandel op Bonaire en Curaçao wijst uit dat daar geen bedrijf staat ingeschreven onder de naam Union Groove of iets wat daar op lijkt.

Een vraag aan persvoorlichter van het OLB, Favell Maduro, wie of welke partij er achter de naam Union Groove zit, wordt niet beantwoord. Maduro belooft de vraag voor te leggen aan betrokkenen, maar komt vervolgens met geen enkele informatie.

Een tweede vraag, ditmaal aan de communicatieafdeling van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), levert ook geen antwoord op. RCN verwijst terug naar het OLB als verstrekker van de opdracht. Enigzins vreemd, want het ministerie van BZK gaat de rekening betalen.

Anonieme brief

Op 16 november ontvangen een aantal persvertegenwoordigers een schrijven van een zekere Percy Antil, hetgeen een schuilnaam lijkt te zijn.

De schrijver stelt een aantal vragen over de gunning van het project en de daarbij betrokken partijen. Volgens het bericht zou Union Groove wel ingeschreven staan in het handelsregister van Curaçao en zou het een éénmanszaak betreffen, opgericht door een zekere Ivo Groennou, hoewel deze informatie niet in het online handelsregister voorkomt.

In het bericht aan de pers stelt de schrijver een aantal vragen, zoals hoe de gunning van het project heeft plaatsgevonden, of daarbij Europese aanbestedingsregels zijn gehanteerd of op welke andere basis gegund is en hoe de verdeling van het werk is geschied tussen EY Caribbean, ‘Union Groove’ en OLB consultant Piet Gerritsen.

Hoewel het versturen van vragen via een schuilnaam niet een teken van sterkte is, stelt de briefschrijver wel een aantal relevante vragen.

Niet te vinden

Ook Google en LinkedIn kennen geen Union Groove, noch komt er iets tevoorschijn bij het zoeken op “Ivo Groennou’.

Het is, zeker in het kader van recente discussies over integriteit, uiterst markant dat het OLB in zee gaat met in elk geval 1 niet algemeen bekende partij, terwijl in het persbericht wordt volstaan met het noemen van de naam Union Groove, zonder verstrekking van enige informatie over de betrokken partijen.

Markant is ook dat BZK, middels de toegezegde financiering van het project, een seal of approval lijkt te geven aan het project, waarin in elk geval 1 onbekende partij deelneemt. Hoewel niet duidelijk is of dit bewust gebeurt, lijkt BZK hiermee ook het gebrek aan openheid en transparantie van het OLB goed te keuren.

Hoewel geenszins vaststaat dat Union Groove geen bonafide partij zou zijn, is het gebrek aan enige openbare informatie over de opdrachtnemer wel opmerkelijk te noemen, net zoals het krampachtig en ogenschijnlijk bewust achterhouden van informatie door het OLB.


Deel dit artikelRocargo

Rocargo