Politiek & Bestuur

Geduld Cft met Bonaire raakt op

Cft-voorzitter Raymond Gradus. Foto Berber van Beek
Cft-voorzitter Raymond Gradus. Foto Berber van Beek

Kralendijk- Het geduld van het College Financieel Toezicht (Cft) lijkt op te raken als het gaat om Bonaire.

Dat valt af te leiden uit diverse brieven van het College aan het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Zo wijst het Cft al tijden op het feit dat de voortgangsrapportages nog altijd niet zijn wat zij wezen moeten.

Ernstiger is dat het OLB er ook niet in geslaagd is tijdig een concept begroting vast te stellen en voor te leggen voor goedkeuring.

“Hierbij informeer ik u over het volgende. Artikel 19 lid 4 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) schrijft voor dat u de vastgestelde begroting uiterlijk voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, moet aanbieden aan de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) door tussenkomst van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft)” schrijft het Cft op 18 november jl.

Het Cft wijst er ook op dat als er op genoemde datum nog geen begroting ter goedkeuring is aangeboden, zij er conform artikel 20 lid 1 van de Wet FinBES aan gehouden om de staatssecretaris van BZK daarover te berichten. Dit bericht bevat ook een door het Cft opgestelde ontwerpbegroting.

Ontwerpbegroting

“Het Cft zal daarom op korte termijn de staatssecretaris van BZK berichten en dit bericht voorzien van een ontwerpbegroting 2021 zoals deze naar oordeel van het Cft moet worden vastgesteld”, aldus de brief van voorzitter Raymond Gradus aan het BC van het Openbaar Lichaam.


Lees ook:

Deel dit artikel