Politiek & Bestuur

Coffie tegen gezaghebber: Keurt u nu niet uw eigen vlees?

Raadslid Coffie was scherp en zakelijk in haar kritiek op het verrichte integriteitsieonderzoek.

Kralendijk- Raadslid Daisy Coffie is niet tevreden met de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen van het integriteitsonderzoek dat deels door de Gezaghebber en diens adviseurs en deels door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) werd uitgevoerd.

Coffie ageerde tegen het feit dat tijdelijk bestuurder van de BHM, Ben Oleana, niet minder dan 7 punten had aangedragen die volgens hem nader onderzochte moesten worden. “Ik snap niet dat er 7 punten aangedragen worden en dat u als gezaghebber er dan 2 uitpikt die u nader laat onderzoeken” aldus Coffie, die van mening was dat alle punten interessant waren om te onderzoeken.

“Maar belangrijker nog: U bent zelf voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van deze overheidsbedrijven. Als nu blijkt dat u een ondergeschikte medewerker onderzoek hebt laten doen naar uw eigen handelen in deze, is er dan niet sprake van een situatie waarin de slager zijn eigen vlees keurt?”, vroeg Coffie.

Ver weg

Coffie concludeerde dat het Openbaar Lichaam nog ver verwijderd was van de gewenste situatie. Als ik de aanbevelingen lees en daaruit kan concluderen wat er allemaal nog gebeurt wat er niet moet gebeuren, dan denk ik dat we nog ver zijn als het gaat om integriteit binnen de overheidsNV’s”, aldus Coffie.


Lees ook:

Rocargo
Deel dit artikel