Politiek & Bestuur

Bernabela (UPB): ‘Onderzoek naar Kroon politiek gemotiveerd’

Raadslid Esther Bernabela licht haar standpunt over het integriteitsonderzoek toe. Gedeputeerde Tjin Asjoe luistert op de achtergrond mee.

Kralendijk- Het onderzoek naar specifiek het handelen van gedeputeerde James Kroon (UPB), is volgens UPB raadslid Esther Bernabela ingegeven door politieke overwegingen.

“Als ik uw rapport lees, dan concludeer ik dat er zoveel mis is”, merkte Bernabela op tegen gezaghebber Rijna. Bernabela zei dan ook niet te snappen dat van alle punten die naar voren waren gebracht als mogelijk problematisch of minder integer, juist één specifieke case werd gekozen om voor te leggen aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Bernabela doelde hierbij op de bemoeienis van Kroon met de aanleg, dan wel de vervanging van lichten op diverse sportterreinen.

Steun

“Laat één ding duidelijk zijn”, zei Bernabela. “Ik sta voor 100% achter deze gedeputeerde”. Bernabela gaf toe dat er wellicht fouten waren gemaakt door Kroon. “Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt”, aldus Bernabela.

Het UPB raadslid zag in de rapportage die werd opgesteld door BING nergens gesteld dat de gedeputeerde had gehandeld uit eigenbelang of zelfverrijking.

Geen belangenverstrengeling

Over de vraag of er nu wel of geen sprake is geweest van belangenverstrengeling, schrijft BING onder meer: “Bij (schijn van) belangenverstrengeling gaat het om vermenging van het publiek belang met het persoonlijk (of ander, niet publiek) belang van een bestuurder of ambtenaar. In het geval van belangenverstrengeling heeft een politicus zijn of haar invloed op het besluitvormingsproces en/of zijn of haar stem gebruikt om een persoonlijk belang veilig te stellen, of het belang van een ander of andere organisaties bij wie hij of zij een persoonlijke betrokkenheid heeft. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen is er geen sprake van persoonlijke belangen van enig bestuurder of ambtenaar”.

BING verwijt Kroon evenwel wel een aantal andere zaken. Zo stelt het bureau onder meer: “De verwachtingen die gedeputeerde A (gedoeld wordt op Kroon, red.) bij de belanghebbenden wekt aangaande het beschikbaar zijn van deze gelden voor de betalingen aan Unique Lights zijn derhalve twijfelachtig, want in strijd met de Loterijverordening van Bonaire waar in staat dat BOG over deze gelden beschikt en daarover verantwoording aflegt aan het Bestuurscollege”.

Daarnaast schrijft BING: “Resumerend zijn wij van oordeel dat gedeputeerde A bij zijn handelen in deze kwestie een aantal kernbegrippen van bestuurlijke integriteit onvoldoende in acht geeft genomen”.


Lees ook:

Deel dit artikel