Vakantie & Toerisme

BONHATA: Hard bezig achter de schermen

BONHATA: Hard bezig achter de schermen
Bonhata-voorzitter Bas Noij tijdens een video-presentatie.

Kralendijk- Ondanks de grote uitdagingen voor de toeristensector sinds de uitbraak van de Covid-19 crisis, viel de afgelopen weken relatief weinig te horen van de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA). Wel gaf de organisatie, kort na de afkondiging van ‘Code Oranje’ aan boos te zijn over het feit dat daarover vooraf geen overleg was gevoerd met de belangenvereniging.

Alle reden voor Bonaire.nu om met BONHATA in gesprek te gaan over wat zich de laatste tijd achter de schermen heeft afgespeeld. Uit het gesprek met voorzitter Bas Noij en vice-voorzitter Luite Berkenbosch blijkt dat de organisatie de afgelopen weken juist zo druk was met diverse zaken, dat de externe communicatie er wat bij in is geschoten.

“Op zich begrijp ik de opmerking wel dat we stil zijn”, aldus Noij. “Maar dat is niet omdat we stil zitten, maar juist omdat we de afgelopen weken enorm bezig zijn geweest”. Berkenbosh voegt daar aan toe dat er veel communicatie is geweest met bij BONHATA aangesloten bedrijven.

Gepikeerd

Noij en Berkenbosch geven toe dat de organisatie behoorlijk gepikeerd was na de plotsklapse afkondiging door Gezaghebber Rijna van de zogenaamde Code Oranje.

“De bij ons aangesloten leden hebben in de periode tussen maart en mei van dit jaar heel hard hun best gedaan om klaar te zijn voor een geleidelijke heropening van het toerisme”, zegt Noij daarover. “Als dan blijkt dat er in de horeca geen besmettingen hebben plaatsgevonden dan is dat enerzijds heel mooi, maar anderzijds ook extra zuur als het net wat oplevende toerisme weer een enorme nieuwe klap krijgt te verwerken”.

Overleg

Nadat de organisatie kritiek gaf op het gebrek aan consultatie, is de situatie in positieve zin veranderd. “We zijn nu actief betrokken bij het overleg met andere stakeholders. We hebben met zijn allen minimaal 1 vergadering per week en, indien nodig, vaker”. Dat laaste is nogal eens het geval.

Noij wijst er op dat de vereniging het nog niet altijd eens is met wat besproken wordt maar voelt zich, als belangrijke stakeholder, nu tenminste gehoord.

Leden

BONHATA heeft zich de afgelopen weken onder meer bezig gehouden met het verzamelen van gegevens onder haar leden. “We wilden weten wat het effect was van de heropening van de grenzen voor toerisme, maar ook bijvoorbeeld wat nu het effect is sinds het afkondigen van Code Oranje” aldus Berkenbosch. De verzamelde cijfers geven daar, volgens Berkenbosch een goed beeld van.

De vereniging legt momenteel nog de laatste hand aan de cijfers die van en via de leden werden verzameld. Het voornemen is de cijfers en de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken, komende week actief naar buiten te brengen.


Lees ook:

Deel dit artikel