Nieuws van Bonaire

Motie ontheffing leerplicht haalt het niet

Motie ontheffing leerplicht haalt het niet

Kralendijk – De motie van vorige week, waarin werd opgeroepen om via een aanpassing van de noodverordening ouders vrij te stellen van de plicht hun kind naar school te sturen, zal niet worden uitgevoerd.

Dat heeft gezaghebber Edison Rijna in een brief aan de Eilandsraad laten weten. Rijna schrijft dat de vrijstelling van de leerplicht niet iets is dat via een noodverordening geregeld kan worden. Want bij een noodverordening gaat het om een verplichting of een verbod dat wordt opgelegd.

In een noodverordening gaat het niet om het toestaan van handelingen die normaal gesproken strafbaar zijn. En dat is nu juist wat het doel is van de motie. Dat ouders vrijgesteld zijn van iets dat normaal gesproken strafbaar is. 

Er is ook een andere reden waarom de motie niet uitgevoerd zal worden. De motie staat  haaks op het recht dat kinderen hebben om onderwijs te krijgen. Ouders moeten volgens de motie door de situatie rondom COVID-19 de kans krijgen om hun kind niet naar school te laten gaan. Dit omdat de ouders zich zorgen maken over hun gezondheid. Maar als ouders hun kinderen om die reden thuis houden, staat het recht op onderwijs op het spel. 

De gezaghebber schrijft dat hij gekeken heeft wat het zwaarst weegt. Het recht op onderwijs of de zorgen over de gezondheid van kinderen op school. In de brief benadrukt Rijna dat bij het openhouden van de scholen, juist rekening is gehouden met het welzijn van kinderen.

De kans dat kinderen elkaar op school besmetten of daar besmet raken, is klein, zo schijft Rijna. Als de kinderen al besmet raken, gebeurt dit meestal in huiselijke kring en hebben ze weinig klachten. Tegelijkertijd is het voor een kind juist goed om in een sociale omgeving in een schoolsituatie te zijn, zowel voor welzijn als voor hun ontwikkeling.

De gezaghebber heeft begrip voor ouders die zich zorgen maken over de gezondheid van hun kinderen en hun huisgenoten. Hij denkt dat de oplossing daarvan niet ligt in juridische middelen. 

Hij stelt voor dat ouders en scholen in gesprek met elkaar gaan en samen tot een oplossing komen. Het OLB en de scholen zijn daar al langer mee bezig. Als een kind om gezondheidsreden niet naar school kan, dan is het mogelijk om per leerling te kijken hoe dit opgelost kan worden. Niet alle leerlingen hebben hetzelfde nodig.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo