Nieuws van Bonaire

Noodregeling SZW tijdens ‘soft lockdown’ voor bedrijven

Kralendijk – Bent u één van de werkgevers in Caribisch Nederland die gebruik maakt van de Noodregeling SZW voor loonkosten? Met de verscherpte maatregelen op Bonaire moeten wellicht een aantal bedrijven nu geheel de deuren sluiten en kunnen werknemers minder ingezet worden dan voorzien. Werkgevers kunnen deze, of andere wijzigingen doorgeven aan de RCN-unit SZW. 


Wijziging doorgeven

Werkgevers kunnen gebruik maken van het wijzigingsformulier op de website van de RCN. Voor een aanvraag voor werknemers die nog niet eerder onder de regeling vielen, kan de werkgever gebruik maken van het aanvraagformulier. De RCN-unit SZW verzoekt werkgevers om wijzigingen zoveel mogelijk vooraf en niet achteraf in te dienen. Een inschatting van de inzet van het personeel volstaat. Aanpassingen die vóór 17 oktober binnenkomen, kunnen worden meegenomen in de betaling van eind oktober. Zo nodig wordt er in de betaling van oktober gecorrigeerd voor de maand september.

Nieuwe aanvraag doen
Werkgevers die tot nu toe géén gebruik hebben gemaakt van de noodregeling, maar nu toch werknemers naar huis moeten sturen, kunnen een nieuwe aanvraag doen. Dit geldt ook voor zelfstandig ondernemers die op maandbasis minder inkomsten hebben dan USD 761 (Bonaire), USD 919 (Sint Eustatius) of USD 907 (Saba). Werknemers van wie het contract niet verlengd wordt vanwege de maatregelen rond corona, kunnen zelf een beroep doen op tijdelijke ondersteuning uit de noodregeling. 


De aanvraagformulieren en voorwaarden per doelgroep zijn te vinden via www.rijksdienstcn.com/covid-19 (onder Noodpakket Overheid). Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor advies richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@KvKbonaire.com. Over de verlenging van deze regeling wordt zo snel mogelijk meer bekend gemaakt. 


Lees ook:

Rocargo
Deel dit artikel