Nieuws van Bonaire

Fundashon Mariadal neemt uiterst strenge voorzorgsmaatregelen

Kralendijk – Vanaf vandaag, woensdag 23 september, neemt Fundashon Mariadal strenge maatregelen om verdere verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te beperken. Bezoek aan het ziekenhuis is alleen toegestaan als dit echt noodzakelijk is. De patiëntenzorg wordt zoveel mogelijk voortgezet.

De belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Patiënten in het ziekenhuis mogen tijdelijk géén bezoek ontvangen. Dit geldt niet voor de verloskamers, opgenomen kinderen en in sommige uitzonderlijke situaties, na overleg met de behandelend arts.
  • Bewoners van Kas di Kuido mogen maximaal 1 bezoeker ontvangen gedurende 1 uur, alleen op dinsdag en donderdag tussen 18:00 en 20:00 uur en op zaterdag van 12:00-14:00 uur.
  • Het raadplegen van specialisten van de poliklinieken, ook die van specialisten uit Curaçao en Aruba, gebeurt zoveel mogelijk telefonisch of per videoverbinding. Patiënten die de polikliniek daadwerkelijk moeten bezoeken, krijgen daarover telefonisch bericht en mogen geen begeleider meenemen, tenzij het om kinderen gaat of er sprake is van een uitzonderlijke situatie en na overleg met de arts.
  • Het aantal bezoekers dat tegelijk het laboratorium en de apotheek mag bezoeken blijft beperkt.
  • Bij bezoek aan de Spoedeisende Hulp mag er geen begeleider mee, tenzij dit strikt noodzakelijk is.
  • De thuiszorg beperkt het aantal huisbezoeken in overleg met de mantelzorgers.
  • Ook in overleg met de mantelzorgers zullen minder cliënten van de dagbesteding bij Fundashon Mariadal en Ka’i Mimina worden behandeld.
  • Niet-spoedeisende zorg wordt uitgesteld als dat vanwege COVID-19 noodzakelijk is.

Het ziekenhuis heeft uitgebreide voorbereidingen getroffen om goede zorg te kunnen blijven geven aan alle patiënten en de veiligheid van het personeel te waarborgen. Hiervoor is extra zorgpersoneel, apparatuur en medicatie beschikbaar. 

Uit respect voor de privacy van patiënten, zal Fundashon Mariadal nooit uitspraken doen over de toestand of behandeling van patiënten. Medewerkers houden zich aan hun beroepsgeheim.

Alleen door samen te werken en ons samen aan de gestelde regels te houden, kunnen we de schade van het COVID-19 virus zoveel mogelijk beperken.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo