Nieuws van Bonaire

Toelichting op verscherpte maatregelen 20 september 2020

Organisaties die wel open kunnen zijn tussen 21 en 30 september 2020

 • Vitale functies en processen: Zorg, inclusief mantelzorg, inkoop en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Begrafenisondernemingen en crematoria
 • Politie, Kustwacht, andere diensten belast met handhaving van de openbare orde en opsporing en Politiearts
 • Defensie en Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Douane, Kritische functies bij Rijksdienst Caribisch Nederland, Kritische functies bij Openbaar Lichaam Bonaire, Rechtswezen, inclusief advocaten en notarissen
 • Scholen en kinderopvanginstellingen
 • Kritische functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Bonaire (Consuls)
 • Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen
 • Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven
 • Luchthaven, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid, Meteorologische dienst
 • Havens, loodsdiensten, havenveiligheidsinspectie en havenstaatcontrole
 • Openbaar vervoer
 • Voedselketen (breed) betreft: supermarkten, minimarkten, toko’s, broodbakkerijen, groothandel en import, transport van voedsel, lokale productie, verwerking en aanlevering, voedselbanken, voeding voor dieren
 • Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten)
 • Productie en distributie van water en elektriciteit
 • Productie en levering van producten voor reiniging en ontsmetting
 • Financiële dienstverlening, waaronder verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen
 • Vervoer van afval en vuilnis, inclusief de landfill
 • Verkoop en transport van bouwmaterialen
 • Bouwwerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden, onderhoud en werkzaamheden aan de infrastructuur
 • Media en telecommunicatie;
 • Internet en datadiensten
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten
 • Meldkamerprocessen, Brandweerzorg, Ambulancezorg, Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Bezorgen van post en pakketten

Lees ook:

Deel dit artikel