Opinie

Analyse: Gedeputeerde van lege dozen?

In Nederland wordt bij mensen die worden weggepromoveerd naar een functie zonder betekenis of inhoud, gekscherend gesproken over een ‘Directeur lege dozen’.

Met toenemende kritiek op het functioneren van gedeputeerde en MPB-voorman Elvis Tjin Asjoe doet zich de vraag voor of op Bonaire sprake is van een ‘Gedeputeerde van Lege Dozen’.

Rocargo

Toegegeven, de verwachtingen waren hooggespannen met het aantreden van Tjin Asjoe en zijn MPB. Eindelijk zou er een periode aanbreken van stabiliteit, uitvoering van onder meer het Strategic Tourism Plan (STP), de verbetering van de Corporate Governance en de herstructurering van het overheidsapparaat.

De MPB zou, zo was ook ruimhartig beloofd tijdens de campagne in de aanloop naar de eilandsraad verkiezingen van 2019, geen heilige huisjes sparen.

De kritiek op de bewindsman, zwelt echter steeds meer aan. Zo rolde Tjin Asjoe recent met ‘tijdelijk bestuurder’ Ben Oleana van Bonaire Holding als een stel zwerfkatten vechtend over een rottend stuk vis over straat, waar het ging over onder meer onacceptabel declaratiegedrag binnen de Holding. Een dossier, waarover het laatste woord overigens zeer zeker nog steeds niet is gezegd. Ook tijdelijk TCB-directeur Delno Tromp vertrok met slaande deuren, daarbij roepend dat hij zich volledig kon vinden in de harde kritiek van Oleana op Tjin Asjoe.

Met de beloofde aanpak van de Corporate Governance binnen overheidsentiteiten schiet het ondertussen niet erg op. Er is zelfs zó weinig voortgang dat staatssecretaris van BZK Raymond Knops er, tijdens zijn recente bezoek, openlijk zijn ongenoegen over uitsprak. Nooit eerder waren er zo veel lege plekken in de Raden van Commissarissen van entiteiten die onder de overheid vallen, waardoor ze in feite vleugellam zijn. Het feit dat het College Financieel Toezicht (Cft) de ene na de andere tik op de vingers uitdeelt over zaken die, twee jaar na het aantreden van het bestuurscollege nog steeds niet zijn aangepakt, zal ook niet bijdragen aan de beeldvorming.

Het ambtenarenapparaat, waar Tjin Asjoe beloofde orde op zaken te stellen, is ernstiger gedemoraliseerd dan ooit, door zaken die iedereen wéét, maar waarover men niet mag praten. Daarnaast stellen zelfs prominente leden van zijn eigen MPB steeds meer de vraag waar de gedeputeerde nou voor staat en wat hij eigenlijk doet.

Ondanks de steeds luider wordende roep om een andere koers als het gaat om de bevolkingsgroei, het massatoerisme of de bescherming van de natuur tegen verdere aantasting, zal Tjin Asjoe nooit een hard of zelfs maar een stevig standpunt innemen. Als hij zich al ergens over uitlaat is het in sociaal-wenselijke en zalvende termen, die zo gebruikelijk voor hem zijn. Op de keper beschouwd komt er eigenlijk weinig en zeker nooit wat concreets uit voort.

De grootste verdienste van Tjin Asjoe lijkt tot zover vooral zijn gevoel voor Public Relations. Aan foto’s die het beeld oproepen van een warme, bij zowel de natuur als zijn familie betrokken man, geen gebrek. Evenmin aan mooi opgezette conferenties en kleurige banners. Maar waar zijn de echte daden en waar is -over lege dozen gesproken- de inhoud?

Nu één lid van de MPB fractie openlijk vraagtekens plaatst bij haar steun aan de MPB fractie in de eilandsraad en een ander MPB fractielid afgelopen week met de oppositie meestemde als het gaat om de Covid-19 Noodverordening, komt opeens de vraag over de houdbaarheid van Tjin Asjoe wel heel nadrukkelijk naar voren.

Als Tjin Asjoe niet oppast, kan het maar zo gebeuren dat bij een grote schoonmaak op het Bestuurskantoor, de lege dozen aan Selibon worden meegegeven.


Nieuwste berichten:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo