Nieuws van Bonaire

Wettelijke verplichte publicatie rampenbestrijdingsplannen

Kralendijk – De gezaghebber van Bonaire is op grond van wet- en regelgeving verplicht om voor een aantal inrichtingen en het luchtvaartterrein een rampbestrijdingsplan vast te stellen. 

De volgende rampbestrijdingsplannen worden in ontwerpversies gepubliceerd:

1.      Algemeen deel rampbestrijdingsplan

2.      ABC-plan BOPEC

3.      ABC-plan CUROIL Hato

4.      ABC-plan CUROIL Flamingo Airport

Rocargo

5.      ABC-plan Flamingo International Airport

De plannen liggen voor het publiek ter inzage in de vergaderzaal van het
Bestuurskantoor openbaar lichaam Bonaire (OLB) te Plasa Reina Wilhelmina 1.

De bevolking van Bonaire heeft gedurende zes weken na publicatie de gelegenheid op de plannen te reageren. Het openbaar lichaam Bonaire zal de reacties ontvangen via:
ebt.bonaire@gmail.com en  algemeen@cuijpersconsultancy.nl
onder vermelding: Reactie deelplan.

1 Algemeen deel rampbestrijdingsplan
https://issuu.com/openbaarlichaambonaire/docs/olb_rampbestrijdingsplan_bonaire__algemeen_deel__v

2 ABC-plan BOPEC
https://issuu.com/openbaarlichaambonaire/docs/olb_rampbestrijdingsplan_abc-plan_bopec_versie_pub

3 ABC-plan CUROIL Hato
https://issuu.com/openbaarlichaambonaire/docs/olb_rampbestrijdingsplan_abc-plan_curoil_hato_vers

4 ABC-plan CUROIL Flamingo Airport https://issuu.com/openbaarlichaambonaire/docs/olb_rampbestrijdingsplan_abc-plan_curoil_flamingo_

5  ABC-plan Flamingo International Airport https://issuu.com/openbaarlichaambonaire/docs/olb_rampenbestrijdingsplan_abc-plan_flamingo_inter

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo